121. Některé zvláštní mahjongy jsou známy jako zvláštní limitní kombinace (special limit hands, full hands) a v omezené hře se boduji limitem bez ohledu na to, jaká je jejich vnitřní hodnota. Ve hře s odkrytou střechou je nutné se předem dohodnout na minimální hodnotě těchto kombinaci, ale full hand, jehož vnitřní hodnota přesáhne toto minimum, se boduje ve své plné hodnotě.

Poznámka: každá ruka, jejíž hodnota podle normálních bodovacích pravidel dosáhne nebo přesáhne limit, je “limitní kombinace” a není ani teoreticky, ani prakticky méně cenná než zvláštní kombinace uvedené níže. Zvláštní kombinace se považuji za hodné zvláštního zřetele a dostávají svá poetická jména ne proto (nebo nejen proto), že často skutečně mají vysokou vnitřní hodnotu, ale také kvůli svému symbolickému významu, protože jsou chápány jako “limitní případy” různých zdvojovacích kombinací vyjmenovaných v pravidlech 116 a 117. Jako takové mají své místo v teoretické a filozofické struktuře hry, která pravděpodobně přesahuje jejich význam ve vlastní hře. Limitní ruce se říká “fu1l hand” (plná ruka) nebo “full game” (plná hra) (man fu nebo man hu, doslova plná číše nebo váza), protože podle čínské tradice ten, kdo prohraje svůj zápas na hostině, musí za trest vyprázdnit plný džbán vína.

122. Zvláštní limitní kombinace jsou následující:

a) Jestliže východ zjistí, že jeho původně rozdaná ruka (po dobrání náhrad za prémio~é kameny a volných kamenů za kongy) je kompletní mahjong, je to full hand. Tomu se říká “přirozená výhra” nebo “požehnání nebes”. Poznámka: Tato kombinace a následující jsou limitním případem zdvojení 1171.

b) Jestliže jih, západ nebo sever má na začátku hry čekající ruku a mahjonguje na první kámen zahozený východem, má full hand. Tomu se říká “nepřirozená výhra” nebo “požehnání země”.

c) Jestliže hráč dokončí svou ruku dobráním puntíkové pětky z oblasti kongů, je to full hand. Tomu se říká “sebrání švestkového květu se střechy”.

Poznámka: Puntíkové pětce se říká švestkový květ, protože se má za to, že ho připomíná svým vzhledem. (I v čínském dominu se dvojité pětce říká švestka.) Proto se považuje za zvláště příhodné, když hráč “otevře květ” dobráním puntíkové pětky. Tento druh výhry se považuje za limitní případ zdvojení 117h.

d) Jestliže hráč dokončí svou ruku dobráním posledního kamene ze živé zdi a tento kámen je puntíková jednička, je to full hand. Tomu se říká “vylovení měsíce ze dna jezera”. Poznámka: Výraz “vylovení měsíce ze dna jezera” se původně používal vždy, když hráč dokončil mahjong dobráním posledního kamene ze živé zdi. Ale protože puntíková jednička je pro svůj vzhled také známa jako “měsíc”, považovalo se za zvláště příhodné, když někdo “vylovil měsíc” dobráním puntíkové jedničky. Výhra tímto způsobem se považuje za limitní případ zdvojení

117i.
e) Jestliže hráč dokončí svou ruku uloupením kongu bambusových dvojek, je to fu1l band. Tomu se říká “škrábnutí nosné tyče”.

Poznámka: Čínskému výrazu pro ,,­­ uloupení kongu (čchiang kang, qiang gang) lze také rozumět jako “škrábnutí kongu”, protože existuje ještě jiné slovo qiang, které znamená “oštěp, kopí”. i’ Výraz lze potom nově vyložit jako “škrábnutí nosné tyče”, protože existuje jiné slovo gang, které znamená “nosná tyč”. Protože bambusová dvojka připomíná vzhledem nosné tyče, považuje se za zvláště příhodné, když někdo vyhraje uloupením kongu bambusových dvojek. Výhra tímto způsobem se považuje za limitní případ zdvojení 117k.

f) Jestliže hráč vytvoří kong, volným kamenem, který tím získá, dokončí druhý kong a druhým volným kamenem získá mahjong, je to full hand. Tomu se říká “kong na kongu” nebo “dvojité štěstí”. Požadavek na tuto kombinaci je, že oba kongy i mahjong vzniknou v jednom tahu: hráč na ni má právo i když mezitím dobere jeden nebo několik prémiových kamenů.

g) Mahjong, který obsahuje čtyři kongy (vyložené nebo skryté) a pár, je full hand bez ohledu na druh kamenů, z nichž je složen. Tomu se říká “čtverá hojnost”, h) Mahjong, který obsahuje čtyři skryté pongy a je dokončen dobráním ze zdi, je full hand. Pro účely tohoto pravidla se skrytý kong nebo vyložený kong vzniklý ze skrytého pongu (a označený) považuje za skrytý pong. Této kombinaci se říká “zakopaný poklad”. Poznámka: Tato kombinace je limitním případem zdvojení 116i, 117b a 117c.

i) Mahjong, který obsahuje sadu každého ze tří draků, jeden pong nebo kong (nikoli čou) libovolného druhu a jeden pár, je fu1l hand. Tomu se říká “tři velcí učenci”. Poznámka: Tato kombinace je limitním případem zdvojení 116d a

116h. “Tři velcí učenci” byli v císařských dobách tři kandidáti, kteří dosáhli nejlepších výsledků ve tříleté zkoušce třetího, doktorského stupně.

j) Mahjong, který obsahuje sadu každého ze čtyř větrů a jakýkoli pár, je full hand. Tomu se říká “čtvero požehnání vznášejících se nade dveřmi” nebo “ůplné čtvero radostí”. Poznámka: Tato kombinace je limitním případem zdvojení 116e,

k) Mahjong sestavený pouze ze zvláštních kamenů je full hand. Tomu se říká “všechny symboly”.

1) Mahjong sestavený pouze z jedniček a devítek je full hand. Tomu se říká “hlavy a ocasy”. Poznámka: Tato kombinace je limitním případem zdvojení 117f.

m) Mahjong sestavený pouze ze zelených kamenů je full hand. Za zelené kameny se považují bambusová dvojka, trojka, čtyrka, šestka a osmička (tedy bambusy neobsahující červenou barvu) a zelený drak. Této kombinaci se říká “císařský nefrit”. Poznámka: Tato kombinace je limitním případem zdvojení 117d. Přestože může obsahovat sadu nebo pár zelených draků, není to povinnost.

n) Jestliže má hráč čekající ruku, která může být dokončena kterýmkoli z devíti různých kamenů, a podaří se mu ji dokončit, je to full hand. Aby splnila tuto podmínku, čekající ruka musí být celá z jedné řady, sestávat z 1­1­1­2­3­4­5­6­ 7­8­9­9­9 a být celá skrytá. Kámen, který ji dokončí, může být buď dobrán ze zdi nebo nárokován po zahození. Takové kombinaci se říká “devět posvátných lotosových světel” nebo “devět spojených synů”. Poznámka: Tato kombinace a její dvě následující varianty jsou limitní případy zdvojení 117e.

o) Ruka čisté řady, která se skládá ze sady jedniček, sady devítek, páru dvojek, pětek nebo osmiček a dvou postupek ze zbývajících čísel je full hand. Může být, částečně nebo úplně vyložená a říká se jí “kroutící se had”.

Poznámka: Sada devítek představuje hlavu hada, sada jedniček jeho ocas, pár jeho oči a postupky jeho tělo. Jestliže jsou oči dvojky, postupky musí být 3­4­5 a 6­7­8. Jestliže jsou oči pětky, postupky musí být 2­3­4 a 6­7­8. Jestliže jsou oči osmičky, postupky musí být 2­3­4 a 5­6­7.

p) Jakákoli kompletní ruka čisté řady, která je včetně posledního kamene až do konce skrytá, je full hand. Pro účely tohoto pravidla se vyložený kong, který vznikl přiložením zahozeného kamene ke skrytému pongu (a byl tak označen), považuje za skrytou sadu. Poznámka: Toto je limitní případ zdvojení .117c a 117e.

q) Ruka obsahující jeden exemplář od každého ze třinácti velkých kamenů (tj. jednu jedničku z každé řady, jednu devítku z každé řady, jeden od každého větru a draka), plus čtrnáctý kámen, který vytvoří pár s kteroukoli z nich, je full hand (je to jediný mahjong, který nemusí obsahovat čtyři sady). Této kombinaci se říká “třináct jedinečných divů” nebo “třináct stupňů císařského pokladu”.

Poznámka: Není nutné (i když je to dovoleno) dokončit tuto ruku vylovením očí.

r) Jestliže východ získá mahjong třináctkrát za sebou (nepočítaje případné vložené remízy), třináctý mahjong se považuje za full hand bez ohledu na své složení. Po takovém štychu východ odevzdá svůj titul dalšímu hráči v pořadí.