32.  Pokud  hráč  najde  po  rozdání  ve  své  ruce  prémiové  kameny,  musí  je  ihned ohlásit,  ještě  před  začátkem  hry.  Jako  první  si  náhradu  za  prémiové  kameny  bere východ,  a  pokud  během  dobírání  dostane  další  prémiové  kameny,  ihned  si  vezme náhradu  i  za  ně.  Po  něm  totéž  udělají  jih,  západ  a  sever.

33.  Pokud  hráč  najde  po  rozdání  ve  své  ruce  skrytý  kong,  může  ho,  pokud  chce, ihned  ohlásit,  ale  není  povinen  to  udělat.  Pokud  ho  ohlásí,  vezme  si  za  něj volný  kámen  ve  stejnou  chvíli  před  začátkem  hry,  jako  si  bere  náhradu  za případné  prémiové  kameny.