32. Pokud hráč najde po rozdání ve své ruce prémiové kameny, musí je ihned ohlásit, ještě před začátkem hry. Jako první si náhradu za prémiové kameny bere východ, a pokud během dobírání dostane další prémiové kameny, ihned si vezme náhradu i za ně. Po něm totéž udělají jih, západ a sever.

33. Pokud hráč najde po rozdání ve své ruce skrytý kong, může ho, pokud chce, ihned ohlásit, ale není povinen to udělat. Pokud ho ohlásí, vezme si za něj volný kámen ve stejnou chvíli před začátkem hry, jako si bere náhradu za případné prémiové kameny.