107. Jako první si svou ruku oboduje vítěz a vybere od ostatních to, co mu dluží. Poté si postupně vyhodnotí své skóre každý z poražených, počínaje hráčem po vítězově pravici, proti směru hodinových ručiček. Hráč počítá své skóre nahlas a jasně urči, za co které body získal.

108. Vítěz dostane od každého hráče body určené podle hodnoty své vlastni ruky a sám neplatí nikomu nic, bez ohledu na to, jakého skóre dosáhli poraženi. Jestliže vyhrál východ, dostane od každého dvojnásobek hodnoty své ruky. Jestliže vyhrál jih, západ nebo sever, dostane dvojnásobek své ruky od východu a jednonásobek od ostatních.

109. Ostatní hráči se spolu navzájem vyrovnají podle rozdílu svých skóre. Když se vyrovnává východ s jiným hráčem, platí (hráči, který má vyšší skóre) nebo dostane (od hráče, který má nižší skóre) dvojnásobek rozdílu mezi svým skóre a skóre hráče, s nimž se vyrovnává. Když se vyrovnávají dva hráči, z nichž ani jeden není východ, hráč s nižším skóre zaplatí hráči s vyšším skóre prostý rozdíl. Poznámka: Průběh vyrovnání se lépe ukáže na příkladu. Sever zavírá a jeho ruka má hodnotu 48 bodů, východ má 20 bodů, jih 256 bodů a západ 4 body. Sever dostane 2×48=96 bodů od východu, 48 bodů od jihu a 48 bodů od západu, dohromady 192 bodů. Neplatí nikomu. Východ zaplatí severu 2×48=96 bodů, jihu 2x(256­20)=472 bodů a od západu dostane 2x(20­4)=32 bodů. Celkem tedy ztratí 536 bodů. Jih zaplatí severu 48 bodů, dostane od východu 2x(256­20)=472 bodů a od západu 256­4=252 bodů. Celkem tedy vydělá 676 bodů. Západ zaplatí severu 48 bodů, východu 2x(20­4)=32 bodů a jihu 256­4=252 bodů. Celkem přijde o 332 bodů. Je vidět, že i když hráč s mahjongem nemůže prodělat, někdo z poražených může vydělat ještě mnohem více. Pokud se pro bodování používají žetony, každý hráč jednoduše vyplatí nebo dostane žetony v příslušné hodnotě. Hráči by měli začínat hru každý se stejnou hodnotou žetonů; na konci hry je snadné určit, kdo vydělal a kdo tratil. Hráč s největším konečným ziskem je vítězem celé hry. Pokud se skóre poznamenává na papír, měl by se rozdělit do osmi sloupců, dva pro každého hráče, ‘Jeden na výdaje, druhý na příjmy. Na konci hry se sečtou a zjisti se výsledek.

110. Každý hráč hodnotí svou vlastni ruku. Pokud ji nadhodnotí, jiný hráč (který by se s nim musel vyrovnat) ho může opravit; pokud ji ale podhodnotí, každý jiný hráč, který ho na to upozorni, musí ostatním hráčům proplatit škodu, kterou tím utrpí. Pod hrozbou téže pokusy nesmi ani vítěz komentovat hodnoceni ostatních hráčů.

111. Když se hráč vyrovnal se všemi třemi svými protivníky, hodí obsah své ruky mezi zahozené kameny. Poté, co ruka, nebo kterákoli její část, je takto smíšena se zahozenými kameny, nebo když došlo k narušeni původního uspořádáni odkryté ruky podle pravidla 104, ne ni možné požadovat opravu žádné chyby v bodováni této ruky.

Jako první si svou ruku oboduje vítěz a vybere od ostatních to, co mu dluží. Poté si postupně vyhodnotí své skóre každý z poražených, počínaje hráčem po vítězově pravici