107.  Jako  první  si  svou  ruku  oboduje  vítěz  a  vybere  od  ostatních  to,  co  mu dluží. Poté  si  postupně  vyhodnotí  své  skóre  každý  z  poražených,  počínaje  hráčem  po vítězově  pravici,  proti  směru  hodinových  ručiček.  Hráč  počítá  své  skóre  nahlas  a jasně  urči,  za  co  které  body  získal.

108.  Vítěz  dostane  od  každého  hráče  body  určené  podle  hodnoty  své  vlastni  ruky  a sám neplatí  nikomu  nic,  bez  ohledu  na  to,  jakého  skóre  dosáhli  poraženi. Jestliže  vyhrál  východ,  dostane  od  každého  dvojnásobek  hodnoty  své  ruky. Jestliže  vyhrál  jih,  západ  nebo  sever,  dostane  dvojnásobek  své  ruky  od  východu  a jednonásobek  od  ostatních.

109.  Ostatní  hráči  se  spolu  navzájem  vyrovnají  podle  rozdílu  svých  skóre.  Když se  vyrovnává  východ  s  jiným  hráčem,  platí  (hráči,  který  má vyšší  skóre)  nebo dostane  (od  hráče,  který  má nižší  skóre)  dvojnásobek  rozdílu  mezi  svým  skóre  a skóre  hráče,  s  nimž  se  vyrovnává.  Když  se  vyrovnávají  dva  hráči,  z  nichž  ani jeden  není  východ,  hráč  s  nižším  skóre  zaplatí  hráči  s  vyšším  skóre  prostý rozdíl.  Poznámka:  Průběh  vyrovnání  se  lépe  ukáže  na  příkladu.  Sever  zavírá  a jeho  ruka  má hodnotu  48  bodů,  východ  má 20  bodů,  jih  256  bodů  a  západ  4  body. Sever  dostane  2×48=96  bodů  od  východu,  48  bodů  od  jihu  a  48  bodů  od  západu, dohromady  192  bodů.  Neplatí  nikomu.  Východ  zaplatí  severu  2×48=96  bodů,  jihu 2x(256­20)=472  bodů  a  od  západu  dostane  2x(20­4)=32  bodů.  Celkem  tedy  ztratí  536 bodů.  Jih  zaplatí  severu  48  bodů,  dostane  od  východu  2x(256­20)=472  bodů  a  od západu  256­4=252  bodů.  Celkem  tedy  vydělá  676  bodů.  Západ  zaplatí  severu  48  bodů, východu  2x(20­4)=32  bodů  a  jihu  256­4=252  bodů.  Celkem  přijde  o  332  bodů.  Je vidět,  že  i  když  hráč  s  mahjongem  nemůže  prodělat,  někdo  z  poražených  může vydělat  ještě  mnohem více.  Pokud  se  pro  bodování  používají  žetony,  každý  hráč jednoduše  vyplatí  nebo  dostane  žetony  v  příslušné  hodnotě.  Hráči  by  měli  začínat hru  každý  se  stejnou  hodnotou  žetonů;  na  konci  hry  je  snadné  určit,  kdo  vydělal a  kdo  tratil.  Hráč  s  největším  konečným  ziskem  je  vítězem  celé  hry.  Pokud  se skóre  poznamenává  na  papír,  měl  by  se  rozdělit  do  osmi  sloupců,  dva  pro  každého hráče,  ‘Jeden  na  výdaje,  druhý  na  příjmy.  Na  konci  hry  se  sečtou  a  zjisti  se výsledek.

110.  Každý  hráč  hodnotí  svou  vlastni  ruku.  Pokud  ji  nadhodnotí,  jiný  hráč  (který by  se  s  nim  musel  vyrovnat)  ho  může  opravit;  pokud  ji  ale  podhodnotí,  každý  jiný hráč,  který  ho  na  to  upozorni,  musí  ostatním  hráčům  proplatit  škodu,  kterou  tím utrpí.  Pod  hrozbou  téže  pokusy  nesmi  ani  vítěz  komentovat  hodnoceni  ostatních hráčů.

111.  Když  se  hráč  vyrovnal  se  všemi  třemi  svými  protivníky,  hodí  obsah  své  ruky mezi  zahozené  kameny.  Poté,  co  ruka,  nebo  kterákoli  její  část,  je  takto  smíšena se  zahozenými  kameny,  nebo  když  došlo  k  narušeni  původního  uspořádáni  odkryté ruky  podle  pravidla  104,  ne ni  možné  požadovat  opravu  žádné  chyby  v  bodováni  této ruky.

Jako  první  si  svou  ruku  oboduje  vítěz  a  vybere  od  ostatních  to,  co  mu dluží. Poté  si  postupně  vyhodnotí  své  skóre  každý  z  poražených,  počínaje  hráčem  po vítězově  pravici