15.  Před  začátkem  hry  si  hráči  vyberou  svá  křesla  a  určí  první  východ  pomocí následující  procedury.  Nejdříve  se  posadí  ke  stolu  v  libovolném  pořadí.  Kdokoli z  nich  hodí  dvěma  kostkami.

Pak  odpočítá  hráče  podél  stolu,  sebe  počítá  jako jedničku  a  pokračuje  proti  směru  hodinových  ručiček  až  do  hodnoty  hozené  na kostkách.  Hráč,  u  kterého  skončí,  se  jmenuje  prozatímní  východ  a  židle,  na kterou  si  dočasně  sedl,  se  stane  východní  židlí.

Prozatímní  východ  vezme  jeden kámen  od  každého  větru  (nebo  čtyři  směrové  disky),  položí  je  lícem  dolů  na  stůl, zamíchá  je  a  uspořádá  do  řady.  Jeden  konec  řady  označí  řadovým  kamenem liché hodnoty,  druhý  kamenem  sudé  hodnoty,  oba  tyto  kameny  lícem  nahoru.

Potom  hodí dvěma  kostkami  a  odpočítá  hráče  proti  směru  hodinových  ručiček  jako  předtím, počínaje  sebou  jako  jedničkou.  Označený  hráč  převezme  kostky  a  udělá  totéž.  Hráč, který  je  označen  tímto  hodem,  si  vezme  první  z  větrných  kamenů:  pokud  naposledy hozené  číslo  bylo  liché,  vezme  vítr  z  lichého  konce  řady,  jinak  ze  sudého.

Po něm  si  proti  směru  hodinových  ručiček  vezmou  své  větry  i  ostatní  hráči  (vždy nejbližší  vítr  k  již  vylosovanému  ?  lichému  nebo  sudému?  konci  řady).  Hráč, který  si  vytáhl  východní  vítr,  se  jmenuje  skutečný  východ  a  bude  vést  první štych  hry.

Opravdový  východ  si  nyní  sedne  na  východní  židli  a  ostatní  hráči  si také  přesednou  podle  větrů,  které  si  vytáhli:  západ  naproti  východu,  jih  po pravici  východu  a  sever  po  jeho  levici.  Své  židle  (na  rozdíl  od  rolí  světových stran)  si  hráči  ponechají  až  do  konce  hry.

Poznámka  1:  Je  zvykem,  že  hostitel provede  první  hod  kostkou. 

Poznámka  2:  Pokud  se  používá  chuang­tzu,  po  prvním hodu  kostkou  se  položí  před  východní  židli.