15. Před začátkem hry si hráči vyberou svá křesla a určí první východ pomocí následující procedury. Nejdříve se posadí ke stolu v libovolném pořadí. Kdokoli z nich hodí dvěma kostkami.

Pak odpočítá hráče podél stolu, sebe počítá jako jedničku a pokračuje proti směru hodinových ručiček až do hodnoty hozené na kostkách. Hráč, u kterého skončí, se jmenuje prozatímní východ a židle, na kterou si dočasně sedl, se stane východní židlí.

Prozatímní východ vezme jeden kámen od každého větru (nebo čtyři směrové disky), položí je lícem dolů na stůl, zamíchá je a uspořádá do řady. Jeden konec řady označí řadovým kamenem liché hodnoty, druhý kamenem sudé hodnoty, oba tyto kameny lícem nahoru.

Potom hodí dvěma kostkami a odpočítá hráče proti směru hodinových ručiček jako předtím, počínaje sebou jako jedničkou. Označený hráč převezme kostky a udělá totéž. Hráč, který je označen tímto hodem, si vezme první z větrných kamenů: pokud naposledy hozené číslo bylo liché, vezme vítr z lichého konce řady, jinak ze sudého.

Po něm si proti směru hodinových ručiček vezmou své větry i ostatní hráči (vždy nejbližší vítr k již vylosovanému ? lichému nebo sudému? konci řady). Hráč, který si vytáhl východní vítr, se jmenuje skutečný východ a bude vést první štych hry.

Opravdový východ si nyní sedne na východní židli a ostatní hráči si také přesednou podle větrů, které si vytáhli: západ naproti východu, jih po pravici východu a sever po jeho levici. Své židle (na rozdíl od rolí světových stran) si hráči ponechají až do konce hry.

Poznámka 1: Je zvykem, že hostitel provede první hod kostkou.

Poznámka 2: Pokud se používá chuang­tzu, po prvním hodu kostkou se položí před východní židli.