57.  Jestliže  má  hráč  vyložený  pong,  ze  zdi  si  dobere  čtvrtý  kámen  do  sady  a přiloži  ho  k  pongu,.aby  z  něj  udělal  kong,  a  jestliže  jiný  hráč  čeká  na  tento kámen,  čekající  hráč  může  ohlásit  mahjong  a  “uloupit  kong”  (nebo  “škrtnout kong”).  Zloděj si  vezme  čtvrtý  kámen,  jako  kdyby  byl  zahozen,  a  přidá  ho  ke  své ruce.

58.  Skrytý  kong  může  být  uloupen  pouze  k  dokončení  kombinace  zvané  Třináct jedinečných  divů,  jinak  ne.

59.  Kong  může  být  uloupen  pouze  v  tahu,  ve  kterém  je  ohlášen,  nikoli  později.

60.  Hráč,  jemuž  byl  uloupen  kong,  si  za  něj  nedobírá  volný  kámen.  Pokud  už  si vzal  volný  kámen  před  tím,  než  zloděj  ohlásil  mahjong,  musí  ho  vrátit.  Pokud  si ho  však  stihl  dát  do  své  skryté  ruky,  musí  ho  vrátit  pouze  v  případě,  že  zloděj umí  správně  označit  dobraný  kámen;  jinak  kong  nemůže  být  uloupen.  Pokud  navíc hráč,  který  si  dobral  volný  kámen,  stihne  tímto  kamenem dokončit  a  oznámit  jiný kong  a  dobrat  si  za  něj  další  volný  kámen,  nebo  když  stihne  oznámit,  že  volný kámen  je  prémiový,  a  vzít  si  za  něj  náhradu,  nebo  když  dobraný  volný  kámen dokončí  jeho  vlastní  mahjong,  nebo  když  stihne  zahodit  kámen,  kong  také  nemůže být  uloupen.