11.  Každý  hráč  se  postupně  stane  východem  čili  vůdcem.  Podrží  si  tento  titul  tak dlouho,  dokud  vyhrává  štychy  (tj.  získává  jako  první  mahjong),  nebo  dokud  štychy končí  bez  mahjongu.  Když  však  vyhraje  jeden  ze  tří  protivníků  východu,  titul  se přesune  na  hráče  po  pravici  východu  (dosavadní  jih),  dosavadní  západ  se  stane jihem,  dosavadní  sever  západem  a  dosavadní  východ  severem.

Poznámka:  Existuje několik  metod,  jak  označit,  který  hráč  je  východ  a  jaké  role  mají  tím  pádem ostatní  hráči.  Pokud  se  používají  zásobníky  na  kameny,  mohou  být  označeny  V,  J, Z  a  S  a  posouvány  dokola,  když  východ  přijde  o  titul.  Pokud  se  používá  čchuang­c? (chuang­tzu),  východ  si  ho  dá  před  sebe  a  po  prohraném  kole  ho  předá  hráči  po  / své  pravicí.  Je  také  tradice,  že  když  se  zrovna  nepoužívají  kostky,  východ  by  je měl  sebrat  a  umístit  před  sebe;  tomu  se  říká  “sbírání  svého  štěstí”.

12.  Když  se  všichni  vystřídali  v  roli  východu  a  čtvrtý  hráč  (který  začínal  jako sever)  tento  titul  ztratí,  končí  jedno  kolo  (round).  Každé  kolo  se  tedy  skládá nejméně  ze  čtyř  štychů  (hand),  plus  navíc  štych,  které  neskončí  mahjongem,  a štychy,  které  vyhraje  východ.

13.  Každá  hra  (game)  se  skládá  ze  čtyř  kol.  Prvnímu  kolu  se  říká  východní  kolo, během  něhož  převažuje  východní  vítr.  Obdobně  se  další  kola  jmenují  jižní, západní  a  severní  a  převažují  v  nich  příslušné  větry.

Poznámka  1:  Chuang­tzu  se také  používá  k  počítání  kol.  Na  začátku  hry  se  čtyří  směrové  dísky  umístí  do chuang­tzu,  východní  disk  první  (umístěn  tak,  že  řezbu  na  disku  je  možné  vidět skrz  díru  ve  víku  krabice),  následován  po  řadě  jižním,  západním  a  severním diskem.  Pokaždé,  když  hráč,  který  začínal  jako  sever,  vrací  titul  prvnímu východu,  před  tím,  než  mu  předá  chuang­tzu,  z  něj  odstraní  vrchní  disk,  čímž ukazuje,  že  skončilo  kolo  a  bude  začínat  nové. 

Poznámka  2Hráči  si  potřebují pamatovat,  který  vítr  právě  převažuje,  protože  to  má  vliv  na  skóre  (viz  pravidla 114e  a  116f).  Jinak  to  ale  na  hru  vliv  nemá.

14.  Hra  končí,  když  ve  čtvrtém  (severním)  kole  hráč,  který  začínal  jako  sever, ztratí  .titul  východu.