11. Každý hráč se postupně stane východem čili vůdcem. Podrží si tento titul tak dlouho, dokud vyhrává štychy (tj. získává jako první mahjong), nebo dokud štychy končí bez mahjongu. Když však vyhraje jeden ze tří protivníků východu, titul se přesune na hráče po pravici východu (dosavadní jih), dosavadní západ se stane jihem, dosavadní sever západem a dosavadní východ severem.

Poznámka: Existuje několik metod, jak označit, který hráč je východ a jaké role mají tím pádem ostatní hráči. Pokud se používají zásobníky na kameny, mohou být označeny V, J, Z a S a posouvány dokola, když východ přijde o titul. Pokud se používá čchuang­c? (chuang­tzu), východ si ho dá před sebe a po prohraném kole ho předá hráči po / své pravicí. Je také tradice, že když se zrovna nepoužívají kostky, východ by je měl sebrat a umístit před sebe; tomu se říká “sbírání svého štěstí”.

12. Když se všichni vystřídali v roli východu a čtvrtý hráč (který začínal jako sever) tento titul ztratí, končí jedno kolo (round). Každé kolo se tedy skládá nejméně ze čtyř štychů (hand), plus navíc štych, které neskončí mahjongem, a štychy, které vyhraje východ.

13. Každá hra (game) se skládá ze čtyř kol. Prvnímu kolu se říká východní kolo, během něhož převažuje východní vítr. Obdobně se další kola jmenují jižní, západní a severní a převažují v nich příslušné větry.

Poznámka 1: Chuang­tzu se také používá k počítání kol. Na začátku hry se čtyří směrové dísky umístí do chuang­tzu, východní disk první (umístěn tak, že řezbu na disku je možné vidět skrz díru ve víku krabice), následován po řadě jižním, západním a severním diskem. Pokaždé, když hráč, který začínal jako sever, vrací titul prvnímu východu, před tím, než mu předá chuang­tzu, z něj odstraní vrchní disk, čímž ukazuje, že skončilo kolo a bude začínat nové.

Poznámka 2: Hráči si potřebují pamatovat, který vítr právě převažuje, protože to má vliv na skóre (viz pravidla 114e a 116f). Jinak to ale na hru vliv nemá.

14. Hra končí, když ve čtvrtém (severním) kole hráč, který začínal jako sever, ztratí .titul východu.