9.  Hrají  čtyři  osoby,  každá  za  sebe,  nikoli  v  týmech.  Každý  hráč  může,  považuje­ li  to  za  vhodné,  tiše  podporovat  některého  ze  svých  protivníků  proti  jinému,  ale jakákoli  explicitní  spolupráce  nebo  dohoda  mezi  dvěma  nebo  více  hráči  je zakázána.

10.  Hráči  mají  role  nazvané  podle  světových  stran:  východ,  jih,  západ  a  sever. Hráč,  který  je  právě  východ,  se  považuje  za  vůdce.  Západ  je  hráč  sedící  naproti východu,  jih  je  hráč  po  pravici  (!)  východu,  sever  sedí  po  jeho  levici.

Poznámka: Východ  má  dominantní  roli  ve  hře,  protože  pro  Číňany  je  východ  tradičně nejctěnější  strana.