9. Hrají čtyři osoby, každá za sebe, nikoli v týmech. Každý hráč může, považuje­ li to za vhodné, tiše podporovat některého ze svých protivníků proti jinému, ale jakákoli explicitní spolupráce nebo dohoda mezi dvěma nebo více hráči je zakázána.

10. Hráči mají role nazvané podle světových stran: východ, jih, západ a sever. Hráč, který je právě východ, se považuje za vůdce. Západ je hráč sedící naproti východu, jih je hráč po pravici (!) východu, sever sedí po jeho levici.

Poznámka: Východ má dominantní roli ve hře, protože pro Číňany je východ tradičně nejctěnější strana.