1.  Hraje  se  se  136  kameny  (v  některých  sadách  jsou  ještě  speciální  bonusové kameny  zvané  květiny  a  období  které  však  nejsou  pro  hru  samotnou  důležité.

Pokud  se  s  nimi  hraje  projevují  se  pouze  při  konečném  počítání.  Tyto  speciální kameny  nejsou  většinou  součástí  evropských  a  amerických  sad)

2.  Hrací  kameny  se  dělí  na  řadové  (suit),  kterých  je  108,  a  zvláštní  (honour), kterých  je  28.

3.  Řadové  kameny  se  dělí  do  tří  řad  po  36,  nazvaných  puntíky,  bambusy  a  znaky. Každá  sada  obsahuje  kameny  ohodnocené  1  až  9,  od  každé  hodnoty  čtyři  kusy.

4.  Zvláštní  kameny  jsou  3  draci  (bílý,  zelený  a  červený)  a  čtyři  větry  (východní, jižní,  západní  a  severní).  Od  každého  druhu  jsou  ve  hře  čtyři  identické  zvláštní kameny.

5.  Drakům,  větrům,  jedničkám  a  devítkám  se  říká  velké  (major)  kameny.  Řadovým kamenům  od  2  do  8  včetně  se  říká  malé  (minor)  kameny.

1.  Hraje  se  se  136  kameny  (v  některých  sadách  jsou  ještě  speciální  bonusové

kameny  zvané  květiny  a  období  které  však  nejsou  pro  hru  samotnou  důležité.

Pokud  se  s  nimi  hraje  projevují  se  pouze  při  konečném  počítání.  Tyto  speciální

kameny  nejsou  většinou  součástí  evropských  a  amerických  sad)

2.  Hrací  kameny  se  dělí  na  řadové  (suit),  kterých  je  108,  a  zvláštní  (honour),

kterých  je  28.

3.  Řadové  kameny  se  dělí  do  tří  řad  po  36,  nazvaných  puntíky,  bambusy  a  znaky.

Každá  sada  obsahuje  kameny  ohodnocené  1  až  9,  od  každé  hodnoty  čtyři  kusy.

4.  Zvláštní  kameny  jsou  3  draci  (bílý,  zelený  a  červený)  a  čtyři  větry  (východní,

jižní,  západní  a  severní).  Od  každého  druhu  jsou  ve  hře  čtyři  identické  zvláštní kameny.

5.  Drakům,  větrům,  jedničkám  a  devítkám  se  říká  velké  (major)  kameny.  Řadovým

kamenům  od  2  do  8  včetně  se  říká  malé  (minor)  kameny.