1. Hraje se se 136 kameny (v některých sadách jsou ještě speciální bonusové kameny zvané květiny a období které však nejsou pro hru samotnou důležité.

Pokud se s nimi hraje projevují se pouze při konečném počítání. Tyto speciální kameny nejsou většinou součástí evropských a amerických sad)

2. Hrací kameny se dělí na řadové (suit), kterých je 108, a zvláštní (honour), kterých je 28.

3. Řadové kameny se dělí do tří řad po 36, nazvaných puntíky, bambusy a znaky. Každá sada obsahuje kameny ohodnocené 1 až 9, od každé hodnoty čtyři kusy.

4. Zvláštní kameny jsou 3 draci (bílý, zelený a červený) a čtyři větry (východní, jižní, západní a severní). Od každého druhu jsou ve hře čtyři identické zvláštní kameny.

5. Drakům, větrům, jedničkám a devítkám se říká velké (major) kameny. Řadovým kamenům od 2 do 8 včetně se říká malé (minor) kameny.

1. Hraje se se 136 kameny (v některých sadách jsou ještě speciální bonusové

kameny zvané květiny a období které však nejsou pro hru samotnou důležité.

Pokud se s nimi hraje projevují se pouze při konečném počítání. Tyto speciální

kameny nejsou většinou součástí evropských a amerických sad)

2. Hrací kameny se dělí na řadové (suit), kterých je 108, a zvláštní (honour),

kterých je 28.

3. Řadové kameny se dělí do tří řad po 36, nazvaných puntíky, bambusy a znaky.

Každá sada obsahuje kameny ohodnocené 1 až 9, od každé hodnoty čtyři kusy.

4. Zvláštní kameny jsou 3 draci (bílý, zelený a červený) a čtyři větry (východní,

jižní, západní a severní). Od každého druhu jsou ve hře čtyři identické zvláštní kameny.

5. Drakům, větrům, jedničkám a devítkám se říká velké (major) kameny. Řadovým

kamenům od 2 do 8 včetně se říká malé (minor) kameny.