61. Jestliže se o zahozený kámen hlásí dva nebo tři hráči, čekání na pong nebo kong má přednost před čekáním na čou, a čekání na mahjong má přednost před vším ostatním. Pokud dva nebo tři hráči žádají tentýž zahozený kámen pro mahjong, přednost má hráč, který je po hráči, jenž zahazoval, nejdříve na řadě (proti směru hodinových ručiček).

62. Pokud hráč získal zahozený kámen pro čou a někdo jiný ho požaduje pro pong, kong nebo mahjong, hráč musí tento kámen odevzdat, i když už stihl vyložit dokončené čou (v tom případě si musí vzít dva své kameny zpět do skryté ruky). Pokud však už stihl sám zahodit, ostatní hráči ztrácí nárok na předcházející zahozený kámen.

63. Pokud hráč získal zahozený kámen pro kong a někdo jiný ho požaduje pro mahjong, hráč musí tento kámen odevzdat, i když už stihl vyložit dokončený kong a dobrat si volný kámen. V tom případě musí také vrátit volný kámen a zbylé tři kameny kongu si vzít zpět do své skryté ruky. Pokud si však stihl dobraný volný kámen dát do své skryté ruky, musí ho vrátit pouze v případě, že hráč čekající na mahjong umí správně označit dobraný kámen; jinak přednostní právo hráče J čekajícího na mahjong propadá. Totéž platí, pokud hráč s kongem stihne dobraným kamenem dokončit a oznámit jiný kong a dobrat si za něj další volný kámen, nebo když stihne oznámit, že volný kámen je prémiový, a vzít si za něj náhradu, nebo když dobraný volný kámen dokončí jeho vlastní mahjong, nebo když stihne zahodit kámen a ukončit tak svůj tah.

64. Pokud hráč zahodí kámen a hráč, který je po něm na řadě, o zahozený kámen neprojeví zájem a vezme si kámen ze zdi, zbývající dva hráči mohou pořád ještě nárokovat zahozený kámen pro svůj pong, kong nebo mahjong a hráč na řadě musí dobraný kámen vrátit. Pokud si ho stihl dát do své skryté ruky, musí hráč nárokující zahozený kámen umět správně určit, který kámen to byl, jinak nárok ztrácí. Nárok ztrácí také v případě, že hráč na řadě dokončil dobraným kamenem kong, ohlásil ho a dobral si za něj volný kámen; nebo pokud ohlásil, že dobraný kámen je prémiový, a vzal si za něj náhradu; nebo pokud už stihl zahodit kámen a ukončit tak svůj tah.

65. Pokud dva nebo tři hráči mohou žádat zahozený kámen pro mahjong, jeden z nich je na řadě a dobere si kámen ze zdi, má se za to, že se svého nároku na zahozený kámen vzdal. Hlásit o něj se pak může druhý a třetí hráč podle výše uvedených pravidel. Pokud však hráč ještě nedobral ze zdi a druhý nebo třetí hráč se přihlásí o zahozený kámen pro mahjong, hráč na řadě má pořád ještě právo se přihlásit o tento kámen a využít své přednosti (i pokud druhý nebo třetí hráč vyložil svou ruku na stůl). Toto právo trvá, až než se dokončí bodování a vyrovnání a ruky (nebo jejich části) se zahodí mezi zahozené kameny.