61.  Jestliže  se  o  zahozený  kámen  hlásí  dva  nebo  tři  hráči,  čekání  na  pong  nebo kong  má přednost  před  čekáním  na  čou,  a  čekání  na  mahjong  má přednost  před  vším ostatním.  Pokud  dva  nebo  tři  hráči  žádají  tentýž  zahozený  kámen  pro  mahjong, přednost  má hráč,  který  je  po  hráči,  jenž  zahazoval,  nejdříve  na  řadě  (proti směru  hodinových  ručiček).

62.  Pokud  hráč  získal  zahozený  kámen  pro  čou  a  někdo  jiný  ho  požaduje  pro  pong, kong  nebo  mahjong,  hráč  musí  tento  kámen  odevzdat,  i  když  už  stihl  vyložit dokončené  čou  (v  tom  případě  si  musí  vzít  dva  své  kameny  zpět  do  skryté  ruky). Pokud  však  už  stihl  sám  zahodit,  ostatní  hráči  ztrácí  nárok  na  předcházející zahozený  kámen.

63.  Pokud  hráč  získal  zahozený  kámen  pro  kong  a  někdo  jiný  ho  požaduje  pro mahjong,  hráč  musí  tento  kámen  odevzdat,  i  když  už  stihl  vyložit  dokončený  kong a  dobrat  si  volný  kámen.  V  tom  případě  musí  také  vrátit  volný  kámen  a  zbylé  tři kameny  kongu  si  vzít  zpět  do  své  skryté  ruky.  Pokud  si  však  stihl  dobraný  volný kámen  dát  do  své  skryté  ruky,  musí  ho  vrátit  pouze  v  případě,  že  hráč  čekající na  mahjong  umí  správně  označit  dobraný  kámen;  jinak  přednostní  právo  hráče J čekajícího  na  mahjong  propadá.  Totéž  platí,  pokud  hráč  s  kongem  stihne  dobraným   kamenem dokončit  a  oznámit  jiný  kong  a  dobrat  si  za  něj  další  volný  kámen,  nebo když  stihne  oznámit,  že  volný  kámen  je  prémiový,  a  vzít  si  za  něj  náhradu,  nebo když  dobraný  volný  kámen  dokončí  jeho  vlastní  mahjong,  nebo  když  stihne  zahodit kámen  a  ukončit  tak  svůj  tah.

64.  Pokud  hráč  zahodí  kámen  a  hráč,  který  je  po  něm  na  řadě,  o  zahozený  kámen neprojeví  zájem  a  vezme  si  kámen  ze  zdi,  zbývající  dva  hráči  mohou  pořád  ještě nárokovat  zahozený  kámen  pro  svůj  pong,  kong  nebo  mahjong  a  hráč  na  řadě  musí dobraný  kámen  vrátit.  Pokud  si  ho  stihl  dát  do  své  skryté  ruky,  musí  hráč nárokující  zahozený  kámen  umět  správně  určit,  který  kámen  to  byl,  jinak  nárok ztrácí.  Nárok  ztrácí  také  v  případě,  že  hráč  na  řadě  dokončil  dobraným  kamenem kong,  ohlásil  ho  a  dobral  si  za  něj  volný  kámen;  nebo  pokud  ohlásil,  že  dobraný kámen  je  prémiový,  a  vzal  si  za  něj  náhradu;  nebo  pokud  už  stihl  zahodit  kámen  a ukončit  tak  svůj  tah.

65.  Pokud  dva  nebo  tři  hráči  mohou  žádat  zahozený  kámen  pro  mahjong,  jeden  z nich  je  na  řadě  a  dobere  si  kámen  ze  zdi,  má se  za  to,  že  se  svého  nároku  na zahozený  kámen  vzdal.  Hlásit  o  něj  se  pak  může  druhý  a  třetí  hráč  podle  výše uvedených  pravidel.  Pokud  však  hráč  ještě  nedobral  ze  zdi  a  druhý  nebo  třetí hráč  se  přihlásí  o  zahozený  kámen  pro  mahjong,  hráč  na  řadě  má pořád  ještě  právo se  přihlásit  o  tento  kámen  a  využít  své  přednosti  (i  pokud  druhý  nebo  třetí  hráč vyložil  svou  ruku  na  stůl).  Toto  právo  trvá,  až  než  se  dokončí  bodování  a vyrovnání  a  ruky  (nebo  jejich  části)  se  zahodí  mezi  zahozené  kameny.