Mahjong je hra která vznikla v Číně. Mahjong se někdy uvádí také jako Mah Jongg. Je to hra, kterou většinou hrají 4 hráči. Velmi populární je i verze Mahjong pro počítač nebo jako videohra.

Pravidla hry Mahjong

Přehled hracích kamenů

1.  Hraje  se  se  136  kameny  (v  některých  sadách  jsou  ještě  speciální  bonusové kameny  zvané  květiny  a  období  které  však  nejsou  pro  hru  samotnou  důležité. Pokud  se  s  nimi  hraje  projevují  se  pouze  při  konečném  počítání. ... [číst více]

Příprava

9.  Hrají  čtyři  osoby,  každá  za  sebe,  nikoli  v  týmech.  Každý  hráč  může,  považuje­ li  to  za  vhodné,  tiše  podporovat  některého  ze  svých  protivníků  proti  jinému,  ale jakákoli  explicitní  spolupráce  nebo  dohoda  mezi  dvěma ... [číst více]

Trvání hry

11.  Každý  hráč  se  postupně  stane  východem  čili  vůdcem.  Podrží  si  tento  titul  tak dlouho,  dokud  vyhrává  štychy  (tj.  získává  jako  první  mahjong),  nebo  dokud  štychy končí  bez  mahjongu.  Když  však  vyhraje  jeden  ze  tří ... [číst více]

Volba židlí

15.  Před  začátkem  hry  si  hráči  vyberou  svá  křesla  a  určí  první  východ  pomocí následující  procedury.  Nejdříve  se  posadí  ke  stolu  v  libovolném  pořadí.  Kdokoli z  nich  hodí  dvěma  kostkami. Pak  odpočítá  hráče  podél ... [číst více]

Rozdávání

16.  Před  každým  štychem  se  všechny  kameny  položí  lícem  dolů  na  stůl  a  jih,  západ a  sever  je  důkladně  zamíchají  neboli  “umyjí”.  Když  východ  usoudí,  že  jsou zamíchány  dostatečně,  vydá  pokyn  “pow”, ... [číst více]

Cíl hry

28.  Cíl  hry  je  dvojí  a  může  být  vnímán  dvojím  způsobem?  pozitivně  i  negativně. Hráči  se  snaží  získat  kombinaci  mahjong  dříve,  než  se  to  podaří  soupeřům,  neboli se  snaží  zabránit  soupeřům,  aby  mahjongu  dosáhli. ... [číst více]

Začátek hry

32.  Pokud  hráč  najde  po  rozdání  ve  své  ruce  prémiové  kameny,  musí  je  ihned ohlásit,  ještě  před  začátkem  hry.  Jako  první  si  náhradu  za  prémiové  kameny  bere východ,  a  pokud  během  dobírání  dostane  další  prémiové ... [číst více]

Normální průběh hry

34.  Před  začátkem  hry  východ  požádá  ostatní  hráče  o  souhlas  s  jejím  zahájením. Když  všichni  odsouhlasí,  že  jsou  připraveni,  východ  začne  hru  zahozením  jednoho svého  kamene.  Výjimka  nastane,  když  východ  vlastní  “požehnání ... [číst více]

Čou

39.  Pokud  má hráč  v  ruce  (míněno  ve  skryté,  nevyložené  části  (concealed  hand»  2 kameny,  které  tvoří  část  postupky,  a  hráč  po  jeho  levici  zahodí  třetí  kámen, který  by  tuto  postupku  dokončil,  první  hráč  může  místo ... [číst více]

Pong

43.  Pokud  má hráč  v  ruce  dva  identické  kameny  a  jakýkoli  hráč  zahodí  třetí takový  kámen,  první  hráč  může  nárokovat  zahozený  kámen  tím,  že  pronese  “pong”. Potom  vyloží  dva  kameny  z  ruky  na  stůl,  přiloží ... [číst více]

Kong

46.  Pokud  má hráč  v  ruce  tři  identické  kameny  a  jakýkoli  hráč  zahodí  čtvrtý takový  kámen,  první  hráč  může  nárokovat  zahozený  kámen  tím,  že  pronese  “kong”. Potom  vyloží  tři  kameny  z  ruky  na  stůl,  přiloží ... [číst více]

Čekání na mahjong

53.  Ruka  (skrytá  +  vyložená),  která  může  dokončit  mahjong  přidáním  jediného dalšího  kamene,  se  nazývá  čekající  ruka  (calling  hand).  Hráč,  který  má  takovou kombinaci,  čeká  na  kámen  (nebo  kameny),  který  by  ji  dokončil. ... [číst více]

Uloupení kongu

57.  Jestliže  má  hráč  vyložený  pong,  ze  zdi  si  dobere  čtvrtý  kámen  do  sady  a přiloži  ho  k  pongu,.aby  z  něj  udělal  kong,  a  jestliže  jiný  hráč  čeká  na  tento kámen,  čekající  hráč  může  ohlásit  mahjong  a  “uloupit ... [číst více]

Přednost při nárokování zahozených kamenů

61.  Jestliže  se  o  zahozený  kámen  hlásí  dva  nebo  tři  hráči,  čekání  na  pong  nebo kong  má přednost  před  čekáním  na  čou,  a  čekání  na  mahjong  má přednost  před  vším ostatním.  Pokud  dva  nebo  tři  hráči  žádají ... [číst více]

Nepravidelnosti ve hře

66. Jestliže si hráč na řadě dobere kámen ze zdi, nemůže se rozhodnout, že bude raději nárokovat zahozený kámen a dobraný kámen vrátí. (Musí však kámen vrátit, pokud jiný hráč nárokuje kámen zahozený předcházejícím hráčem.) 67. Jestliže hráč na řadě zaviní, že... [číst více]

Falešný mahjong

82.  Jestliže  hráč  ohlásí  mahjong,  který  ve  skutečnosti  nemůže  dokončit  (resp. když  se  ukáže,  že  mahjong,  který  vyložil,  obsahuje  chybnou  kombinaci),  může  si vzít  kameny  zpět  a  pokračovat  ve  hře.  Pokud  však  mezitím  (před ... [číst více]

Chybné pojmenování zahozeného kamene

84.  Jestliže  hráč  při  zahazování  kamene  oznámí  jméno  jiného  kamene,  než  jaký položil  na  stůl,  má  se  za  to,  že  zahodil  kámen,  který  položil  na  stůl. Provinilec  není  nijak  potrestán,  pokud  se  sám opraví  nebo  ho  opraví ... [číst více]

Chybné ruky

89.  Správný  počet  kamenů  v  nedokončené  ruce  je  13,  plus  1  za  každý  prémiový kámen  a  za  každý  vyložený  nebo  ohlášený  kong. Krátká  ruka  (short  hand)  je  ruka, která  obsahuje  nižší  než  správný  počet  kamenů. Dlouhá ... [číst více]

Odpáleni děla

90.  Za  jistých  níže  definovaných  okolnosti  je  svoboda  hráče  omezena:  pokud  by hráč  zahodil  nebezpečný  kámen,  musel  by  zaplatit  pokutu.  Nebezpečnost  je  definována  následovně: a)  Jestliže  někdo  vyložil  nebo  ohlásil  tři  sady ... [číst více]

Hra bez vítěze (wash­out)

97.  Jestliže  se  spotřebuje  zeď,  aniž  by  někdo  dokončil  mahjong,  štych  skončí  remízou.  Nepočítají  se  žádné  body,  neprovádí  se  vyrovnání  a  východ  si  ponechá   svůj  titul  do  příštího  štychu. 98.  Jestliže  hráč  dobere ... [číst více]

Odkrývání ruky

103.  Jestliže  hráč,  který  dokončí  mahjong  dobráním  ze  zdi,  chce  získat  jakoukoli  i prémii  za  poslední  kámen  (za  zaplnění  jediného  místa,  za  vylovení  očí,  za chycení  Měsíce  na  dně  jezera”  nebo  za  “sebrání ... [číst více]

Bodováni

112.  Nejdříve  se  hodnotí  dosažené  sady  a  jiné  prvky,  které  ruka  obsahuje.  Body za  ně  získané  se  nazývají  základní  skóre.  Základní  skóre  se  pak  může  progresivně zdvojnásobovat  za  každou  z  určitých  kombinaci,  které ... [číst více]

Vyrovnáni

107.  Jako  první  si  svou  ruku  oboduje  vítěz  a  vybere  od  ostatních  to,  co  mu dluží. Poté  si  postupně  vyhodnotí  své  skóre  každý  z  poražených,  počínaje  hráčem  po vítězově  pravici,  proti  směru  hodinových  ručiček.  Hráč ... [číst více]

Limit

118.  Mahjong  se  hraje  buď  s  omezením  skóre  (limitem),  nebo  s  odkrytou  střechou. Před  začátkem  hry  se  hráči  musejí  dohodnout,  zda  bude  skóre  omezeno  a  jak  velkým limitem.  Pokud  se  nedohodnou  jinak,  hraje  se  s  limitem  1000 ... [číst více]

Zvláštní limitní kombinace

121. Některé zvláštní mahjongy jsou známy jako zvláštní limitní kombinace (special limit hands, full hands) a v omezené hře se boduji limitem bez ohledu na to, jaká je jejich vnitřní hodnota. Ve hře s odkrytou střechou je nutné se předem dohodnout na minimální hodnotě těchto kombinaci,... [číst více]