Mahjong je hra která vznikla v Číně. Mahjong se někdy uvádí také jako Mah Jongg. Je to hra, kterou většinou hrají 4 hráči. Velmi populární je i verze Mahjong pro počítač nebo jako videohra.

Pravidla hry Mahjong

Přehled hracích kamenů

1. Hraje se se 136 kameny (v některých sadách jsou ještě speciální bonusové kameny zvané květiny a období které však nejsou pro hru samotnou důležité. Pokud se s nimi hraje projevují se pouze při konečném počítání. ... [číst více]

Příprava

9. Hrají čtyři osoby, každá za sebe, nikoli v týmech. Každý hráč může, považuje­ li to za vhodné, tiše podporovat některého ze svých protivníků proti jinému, ale jakákoli explicitní spolupráce nebo dohoda mezi dvěma ... [číst více]

Trvání hry

11. Každý hráč se postupně stane východem čili vůdcem. Podrží si tento titul tak dlouho, dokud vyhrává štychy (tj. získává jako první mahjong), nebo dokud štychy končí bez mahjongu. Když však vyhraje jeden ze tří ... [číst více]

Volba židlí

15. Před začátkem hry si hráči vyberou svá křesla a určí první východ pomocí následující procedury. Nejdříve se posadí ke stolu v libovolném pořadí. Kdokoli z nich hodí dvěma kostkami. Pak odpočítá hráče podél ... [číst více]

Rozdávání

16. Před každým štychem se všechny kameny položí lícem dolů na stůl a jih, západ a sever je důkladně zamíchají neboli “umyjí”. Když východ usoudí, že jsou zamíchány dostatečně, vydá pokyn “pow”, ... [číst více]

Cíl hry

28. Cíl hry je dvojí a může být vnímán dvojím způsobem? pozitivně i negativně. Hráči se snaží získat kombinaci mahjong dříve, než se to podaří soupeřům, neboli se snaží zabránit soupeřům, aby mahjongu dosáhli. ... [číst více]

Začátek hry

32. Pokud hráč najde po rozdání ve své ruce prémiové kameny, musí je ihned ohlásit, ještě před začátkem hry. Jako první si náhradu za prémiové kameny bere východ, a pokud během dobírání dostane další prémiové ... [číst více]

Normální průběh hry

34. Před začátkem hry východ požádá ostatní hráče o souhlas s jejím zahájením. Když všichni odsouhlasí, že jsou připraveni, východ začne hru zahozením jednoho svého kamene. Výjimka nastane, když východ vlastní “požehnání ... [číst více]

Čou

39. Pokud má hráč v ruce (míněno ve skryté, nevyložené části (concealed hand» 2 kameny, které tvoří část postupky, a hráč po jeho levici zahodí třetí kámen, který by tuto postupku dokončil, první hráč může místo ... [číst více]

Pong

43. Pokud má hráč v ruce dva identické kameny a jakýkoli hráč zahodí třetí takový kámen, první hráč může nárokovat zahozený kámen tím, že pronese “pong”. Potom vyloží dva kameny z ruky na stůl, přiloží ... [číst více]

Kong

46. Pokud má hráč v ruce tři identické kameny a jakýkoli hráč zahodí čtvrtý takový kámen, první hráč může nárokovat zahozený kámen tím, že pronese “kong”. Potom vyloží tři kameny z ruky na stůl, přiloží ... [číst více]

Čekání na mahjong

53. Ruka (skrytá + vyložená), která může dokončit mahjong přidáním jediného dalšího kamene, se nazývá čekající ruka (calling hand). Hráč, který má takovou kombinaci, čeká na kámen (nebo kameny), který by ji dokončil. ... [číst více]

Uloupení kongu

57. Jestliže má hráč vyložený pong, ze zdi si dobere čtvrtý kámen do sady a přiloži ho k pongu,.aby z něj udělal kong, a jestliže jiný hráč čeká na tento kámen, čekající hráč může ohlásit mahjong a “uloupit ... [číst více]

Přednost při nárokování zahozených kamenů

61. Jestliže se o zahozený kámen hlásí dva nebo tři hráči, čekání na pong nebo kong má přednost před čekáním na čou, a čekání na mahjong má přednost před vším ostatním. Pokud dva nebo tři hráči žádají ... [číst více]

Nepravidelnosti ve hře

66. Jestliže si hráč na řadě dobere kámen ze zdi, nemůže se rozhodnout, že bude raději nárokovat zahozený kámen a dobraný kámen vrátí. (Musí však kámen vrátit, pokud jiný hráč nárokuje kámen zahozený předcházejícím hráčem.) 67. Jestliže hráč na řadě zaviní, že... [číst více]

Falešný mahjong

82. Jestliže hráč ohlásí mahjong, který ve skutečnosti nemůže dokončit (resp. když se ukáže, že mahjong, který vyložil, obsahuje chybnou kombinaci), může si vzít kameny zpět a pokračovat ve hře. Pokud však mezitím (před ... [číst více]

Chybné pojmenování zahozeného kamene

84. Jestliže hráč při zahazování kamene oznámí jméno jiného kamene, než jaký položil na stůl, má se za to, že zahodil kámen, který položil na stůl. Provinilec není nijak potrestán, pokud se sám opraví nebo ho opraví ... [číst více]

Chybné ruky

89. Správný počet kamenů v nedokončené ruce je 13, plus 1 za každý prémiový kámen a za každý vyložený nebo ohlášený kong. Krátká ruka (short hand) je ruka, která obsahuje nižší než správný počet kamenů. Dlouhá ... [číst více]

Odpáleni děla

90. Za jistých níže definovaných okolnosti je svoboda hráče omezena: pokud by hráč zahodil nebezpečný kámen, musel by zaplatit pokutu. Nebezpečnost je definována následovně: a) Jestliže někdo vyložil nebo ohlásil tři sady ... [číst více]

Hra bez vítěze (wash­out)

97. Jestliže se spotřebuje zeď, aniž by někdo dokončil mahjong, štych skončí remízou. Nepočítají se žádné body, neprovádí se vyrovnání a východ si ponechá svůj titul do příštího štychu. 98. Jestliže hráč dobere ... [číst více]

Odkrývání ruky

103. Jestliže hráč, který dokončí mahjong dobráním ze zdi, chce získat jakoukoli i prémii za poslední kámen (za zaplnění jediného místa, za vylovení očí, za chycení Měsíce na dně jezera” nebo za “sebrání ... [číst více]

Bodováni

112. Nejdříve se hodnotí dosažené sady a jiné prvky, které ruka obsahuje. Body za ně získané se nazývají základní skóre. Základní skóre se pak může progresivně zdvojnásobovat za každou z určitých kombinaci, které ... [číst více]

Vyrovnáni

107. Jako první si svou ruku oboduje vítěz a vybere od ostatních to, co mu dluží. Poté si postupně vyhodnotí své skóre každý z poražených, počínaje hráčem po vítězově pravici, proti směru hodinových ručiček. Hráč ... [číst více]

Limit

118. Mahjong se hraje buď s omezením skóre (limitem), nebo s odkrytou střechou. Před začátkem hry se hráči musejí dohodnout, zda bude skóre omezeno a jak velkým limitem. Pokud se nedohodnou jinak, hraje se s limitem 1000 ... [číst více]

Zvláštní limitní kombinace

121. Některé zvláštní mahjongy jsou známy jako zvláštní limitní kombinace (special limit hands, full hands) a v omezené hře se boduji limitem bez ohledu na to, jaká je jejich vnitřní hodnota. Ve hře s odkrytou střechou je nutné se předem dohodnout na minimální hodnotě těchto kombinaci,... [číst více]