43.  Pokud  má hráč  v  ruce  dva  identické  kameny  a  jakýkoli  hráč  zahodí  třetí takový  kámen,  první  hráč  může  nárokovat  zahozený  kámen  tím,  že  pronese  “pong”. Potom  vyloží  dva  kameny  z  ruky  na  stůl,  přiloží  k  nim  získaný  zahozený  kámen  a zahodí  něco  ze  své  ruky.  Takto  vytvořená  sada  se  jmenuje  vyložený  pong  (exposed pong).  Hráč  nemůže  dobírat  ze  zdi  ve  stejném  tahu,  ve  kterém  ohlásil  pong.

44.  Když  hráč  ohlásil  pong  a  zahodil  kámen,  hra  pokračuje  po  jeho  pravici.  Hráči mezi  ním  a  tím,  kdo  zahazoval  “pongovaný”  kámen,  ztrácejí  svůj  tah. 45.  Hráč,  který  dokonči  sadu  tří  stejných  kamenů  dobráním  ze  zdi,  si  ji  nechá skrytou  v  ruce  a  neohlašuje  ji.  Taková  sada  se  nazývá  skrytý  pong  (concealed pong) .