43. Pokud má hráč v ruce dva identické kameny a jakýkoli hráč zahodí třetí takový kámen, první hráč může nárokovat zahozený kámen tím, že pronese “pong”. Potom vyloží dva kameny z ruky na stůl, přiloží k nim získaný zahozený kámen a zahodí něco ze své ruky. Takto vytvořená sada se jmenuje vyložený pong (exposed pong). Hráč nemůže dobírat ze zdi ve stejném tahu, ve kterém ohlásil pong.

44. Když hráč ohlásil pong a zahodil kámen, hra pokračuje po jeho pravici. Hráči mezi ním a tím, kdo zahazoval “pongovaný” kámen, ztrácejí svůj tah. 45. Hráč, který dokonči sadu tří stejných kamenů dobráním ze zdi, si ji nechá skrytou v ruce a neohlašuje ji. Taková sada se nazývá skrytý pong (concealed pong) .