90.  Za  jistých  níže  definovaných  okolnosti  je  svoboda  hráče  omezena:  pokud  by hráč  zahodil  nebezpečný  kámen,  musel  by  zaplatit  pokutu.  Nebezpečnost  je  definována  následovně:

a)  Jestliže  někdo  vyložil  nebo  ohlásil  tři  sady  složené  výhradně  z  kamenů  jedné řady,  odhozeni  kteréhokoli  kamene  této  řady,  které  mu umožni  (hned  nebo  později)  I vytvořit  “Čistou  řadu”,  je  nebezpečné.

b)  Jestliže  někdo  vyložil  nebo  ohlásil  tři  sady  větrů,  odhození  kteréhokoli  kamene se  čtvrtým  větrem,  které  mu umožní  (hned  nebo  později)  vytvořit  “Čtvero požehnáni  vznášejících  se  nade  dveřmi”  nebo  mahjong  obsahující  “Čtvero  malých radostí”,  je  nebezpečné.

c)  Jestliže  někdo  vyložil  nebo  ohlásil  dvě  sady  draků,  odhozeni  kteréhokoli kamene  se  třetím  drakem,  které  mu umožni  (hned  nebo  později)  vytvořit  “Tři  velké myslitele”  nebo  mahjong  obsahující  “Tři  malé  draky”  nebo  “Tři  velké  draky”,  je nebezpečné.

d)  Jestliže  někdo  vyložil  nebo  ohlásil  tři  sady  zvláštních  kamenů,  odhozeni kteréhokoli  zvláštního  kamene,  které  mu umožni  (hned  nebo  později)  vytvořit “Všechny  symboly”,  je  nebezpečné.

e)  Jestliže  někdo  vyložil  nebo  ohlásil  tři  sady  “celozelených”  kamenů,  odhozeni kteréhokoli  celo  zeleného  kamene,  které  mu umožní  (hned  nebo  později)  vytvořit “Císařský  nefrit”,  je  nebezpečné.

f)  Jestliže  někdo  vyložil  nebo  ohlásil  tři  sady  jedniček  nebo  devitek,  odhozeni kterékoli  jedničky  nebo  devítky,  které  mu umožni  (hned  nebo  později)  vytvořit “Hlavy  a  ocasy”,  je  nebezpečné.

g)  Jestliže  ve  zdi  zbývá  čtyři  nebo  méně  kamenů,  odhozeni  kteréhokoli  kamene,  od kterého  ještě  není  alespoň  jeden  exemplář  na  stole  (mezi  zahozenými  kameny  nebo ve  vyložených  sadách),  které  umožni  některému  hráči  (hned  nebo  později)  vytvořit mahjong,  je  nebezpečné.

91.  Pro  účely pravidla  90  se  pong  a  kong  považuji  za  vyložené  od  okamžiku,  kdy hráč  prohlásí  “pong”,  resp.  “kong”  (pokud  později  svůj  požadavek  neodvolá).  Pro účely  pravidla  90a  se  čou  považuje  za  vyložené  od  okamžiku,  kdy  hráč  prohlási “čou”  (pokud  později  svůj  požadavek  neodvolá),  ale  pro  účely  pravidla  90e  se  čou považuje  za  vyložené,  až  když  všechny  tři  kameny  lež  i  na  stole.

92.  Zahozeni  nebezpečného  kamene  není  pokutováno,  pokud  není  nárokován  hráčem, který  má vyloženy  či  hlášeny  výše  uvedené  kombinace  (nebezpečný  hráč),  nebo pokud  jím  není  využit  k  vytvoření  výše  uvedených  kombinací.  Zahození  je pokutováno,  jestliže  nebezpečný  hráč  si  kámen  vyžádá  pro  mahjong,  nebo  když  si ho  vyžádá  pro  pong  či  čou  a  mahjong  později  dokončí  dobráním  ze  zdi  nebo nárokováním  bezpečného  zahozeného  kamene.  Je­li  zahozený  kámen  vyžádán  pro  kong, nedojde  tím  k  dokončení  ruky,  a  zahození  tedy  není  pokutováno.

93.  Jestliže  se  nebezpečný  hráč  přihlásí  o  nebezpečný  kámen  pro  pong  nebo  čou  a jednu  z  uvedených  kombinací  posléze  dokončí  nárokováním  dalšího  nebezpečně zahozeného  kamene,  pokutován  je  pouze  druhý  nebezpečný  kámen,  první  je  zproštěn odpovědnosti. 94.  Jestliže  si  hráč  dobere  ze  zdi  nebezpečný  kámen  a  přiloží  ho  ke  svému vyloženému  pongu,  a  jestliže  mu nebezpečný  hráč  takto  vzniklý  kong  uloupí  a vytvoří  tak  jednu  z  uvedených  kombinací,  nebezpečný  kámen  je  pokutován  stejně, jako  kdyby  byl  zahozen.

95.  Pokud  ale  hráč  po  dobrání  ze  zdi  zjistí,  že  má v  ruce  pouze  nebezpečné kameny,  a  pokud  jím  zahozený  kámen  je  vyžádán  nebezpečným  hráčem  a  pomůže  mu vytvořit  (hned  nebo  později)  jednu  z  uvedených  kombinací,  provinilec  může  ukázat své  kameny  a  oznámit  “neměl  jsem  na  výběr”.  V  tom  případě  za  zahození nebezpečného  kamene  není  pokutován.  Pokud  se  však  hráč  do  této  situace  dostal  po nárokování  zahozeného  kamene  pro  pong  či  čou  (ne  pro  kong)  ,  nemůže  se  obhajovat “nemám na  výběr”,  a  pokud  je  jím  zahozený  kámen  využit,  postih  ho  nemine.  Hráč, který  nemá  na  výběr,  musí  ukázat  své  kameny  ihned,  ještě  před  tím,  než  si  příště dobere  ze  zdi  (ať  už  živé,  nebo  mrtvé)  nebo  než  se  přihlásí  o  zahozený  kámen.  Po předvedení  si  je  vezme  zpět  do  skryté  ruky.  Pokud  v  takové  situaci  nechce  ukázat své  kameny,  nemůže  říct,  že  nemá  na  výběr,  a  v  případě  využití  nebezpečně zahozeného  kamene  bude  pokutován.

96.  O hráči,  který  podle  výše  uvedených  pravidel  poskytl  nebezpečnému  hráči nebezpečný  kámen,  se  říká,  že  “spustil  dělo”.  Jako  pokutu  musí  po  vyrovnání svých  případných  dluhů  vůči  vítězi  proplatit  oběma  dalším  poraženým  to,  co  mají zaplati   vítězi  oni.  Žádné  další  bodování  nebo  vyrovnání  mezi  poraženými  už  se  neprovádí.