90. Za jistých níže definovaných okolnosti je svoboda hráče omezena: pokud by hráč zahodil nebezpečný kámen, musel by zaplatit pokutu. Nebezpečnost je definována následovně:

a) Jestliže někdo vyložil nebo ohlásil tři sady složené výhradně z kamenů jedné řady, odhozeni kteréhokoli kamene této řady, které mu umožni (hned nebo později) I vytvořit “Čistou řadu”, je nebezpečné.

b) Jestliže někdo vyložil nebo ohlásil tři sady větrů, odhození kteréhokoli kamene se čtvrtým větrem, které mu umožní (hned nebo později) vytvořit “Čtvero požehnáni vznášejících se nade dveřmi” nebo mahjong obsahující “Čtvero malých radostí”, je nebezpečné.

c) Jestliže někdo vyložil nebo ohlásil dvě sady draků, odhozeni kteréhokoli kamene se třetím drakem, které mu umožni (hned nebo později) vytvořit “Tři velké myslitele” nebo mahjong obsahující “Tři malé draky” nebo “Tři velké draky”, je nebezpečné.

d) Jestliže někdo vyložil nebo ohlásil tři sady zvláštních kamenů, odhozeni kteréhokoli zvláštního kamene, které mu umožni (hned nebo později) vytvořit “Všechny symboly”, je nebezpečné.

e) Jestliže někdo vyložil nebo ohlásil tři sady “celozelených” kamenů, odhozeni kteréhokoli celo zeleného kamene, které mu umožní (hned nebo později) vytvořit “Císařský nefrit”, je nebezpečné.

f) Jestliže někdo vyložil nebo ohlásil tři sady jedniček nebo devitek, odhozeni kterékoli jedničky nebo devítky, které mu umožni (hned nebo později) vytvořit “Hlavy a ocasy”, je nebezpečné.

g) Jestliže ve zdi zbývá čtyři nebo méně kamenů, odhozeni kteréhokoli kamene, od kterého ještě není alespoň jeden exemplář na stole (mezi zahozenými kameny nebo ve vyložených sadách), které umožni některému hráči (hned nebo později) vytvořit mahjong, je nebezpečné.

91. Pro účely pravidla 90 se pong a kong považuji za vyložené od okamžiku, kdy hráč prohlásí “pong”, resp. “kong” (pokud později svůj požadavek neodvolá). Pro účely pravidla 90a se čou považuje za vyložené od okamžiku, kdy hráč prohlási “čou” (pokud později svůj požadavek neodvolá), ale pro účely pravidla 90e se čou považuje za vyložené, až když všechny tři kameny lež i na stole.

92. Zahozeni nebezpečného kamene není pokutováno, pokud není nárokován hráčem, který má vyloženy či hlášeny výše uvedené kombinace (nebezpečný hráč), nebo pokud jím není využit k vytvoření výše uvedených kombinací. Zahození je pokutováno, jestliže nebezpečný hráč si kámen vyžádá pro mahjong, nebo když si ho vyžádá pro pong či čou a mahjong později dokončí dobráním ze zdi nebo nárokováním bezpečného zahozeného kamene. Je­li zahozený kámen vyžádán pro kong, nedojde tím k dokončení ruky, a zahození tedy není pokutováno.

93. Jestliže se nebezpečný hráč přihlásí o nebezpečný kámen pro pong nebo čou a jednu z uvedených kombinací posléze dokončí nárokováním dalšího nebezpečně zahozeného kamene, pokutován je pouze druhý nebezpečný kámen, první je zproštěn odpovědnosti. 94. Jestliže si hráč dobere ze zdi nebezpečný kámen a přiloží ho ke svému vyloženému pongu, a jestliže mu nebezpečný hráč takto vzniklý kong uloupí a vytvoří tak jednu z uvedených kombinací, nebezpečný kámen je pokutován stejně, jako kdyby byl zahozen.

95. Pokud ale hráč po dobrání ze zdi zjistí, že má v ruce pouze nebezpečné kameny, a pokud jím zahozený kámen je vyžádán nebezpečným hráčem a pomůže mu vytvořit (hned nebo později) jednu z uvedených kombinací, provinilec může ukázat své kameny a oznámit “neměl jsem na výběr”. V tom případě za zahození nebezpečného kamene není pokutován. Pokud se však hráč do této situace dostal po nárokování zahozeného kamene pro pong či čou (ne pro kong) , nemůže se obhajovat “nemám na výběr”, a pokud je jím zahozený kámen využit, postih ho nemine. Hráč, který nemá na výběr, musí ukázat své kameny ihned, ještě před tím, než si příště dobere ze zdi (ať už živé, nebo mrtvé) nebo než se přihlásí o zahozený kámen. Po předvedení si je vezme zpět do skryté ruky. Pokud v takové situaci nechce ukázat své kameny, nemůže říct, že nemá na výběr, a v případě využití nebezpečně zahozeného kamene bude pokutován.

96. O hráči, který podle výše uvedených pravidel poskytl nebezpečnému hráči nebezpečný kámen, se říká, že “spustil dělo”. Jako pokutu musí po vyrovnání svých případných dluhů vůči vítězi proplatit oběma dalším poraženým to, co mají zaplati vítězi oni. Žádné další bodování nebo vyrovnání mezi poraženými už se neprovádí.