103. Jestliže hráč, který dokončí mahjong dobráním ze zdi, chce získat jakoukoli i prémii za poslední kámen (za zaplnění jediného místa, za vylovení očí, za chycení Měsíce na dně jezera” nebo za “sebrání švestkového květu ze střechy” viz bodování), musí ostatním ukázat kámen, který si dobral, před tím, než ho schová do své skryté ruky. Pokud ho včas neukáže, nemůže se hlásit o žádné takové prémie.

104. Jakmile nějaký hráč ohlásí mahjong, všichni vyloží na stůl obsah svých ruk a uspořádají ho tak, aby každý mohl bez otázek zjistit jejich skóre. Kameny se uspořádají do sad, v nichž je hráč chce bodovat. Sady, páry i samostatné kameny se uspořádají do dvou řad. Řada blíže ke středu stolu obsahuje vyložené sady a páry, ohlášené kongy a prémiové kameny. Řada blíže k hráči obsahuje tu část jeho ruky, která až do konce zůstala skrytá. Hráč, jenž získal mahjong, položí kámen, kterým ho dokončil, kolmo k ostatním.

105. Pokud existuje více možností, jak skrytou část ruky uspořádat do sad, hráč má volnost v tom, kterou zvolí jako nejlepší. Rozložení jednou odkrytých kamenů se však už nesmí měnit (což platí jak pro vyloženou, tak pro skrytou řadu).

106. Každý hráč musí odkrýt celý obsah své ruky, aby se jeho protivníci mohli přesvědčit, že má správný počet kamenů. Hráč nesmí zahodit žádnou část ruky, dokud neskonči bodováni a vyrovnáni. Pokud tak učiní, nedostane za tento štych žádné body.