103.  Jestliže  hráč,  který  dokončí  mahjong  dobráním  ze  zdi,  chce  získat  jakoukoli  i prémii  za  poslední  kámen  (za  zaplnění  jediného  místa,  za  vylovení  očí,  za chycení  Měsíce  na  dně  jezera”  nebo  za  “sebrání  švestkového  květu  ze  střechy”  viz  bodování),  musí  ostatním  ukázat  kámen,  který  si  dobral,  před  tím,  než  ho schová  do  své  skryté  ruky.  Pokud  ho  včas  neukáže,  nemůže  se  hlásit  o  žádné takové  prémie.

104.  Jakmile  nějaký  hráč  ohlásí  mahjong,  všichni  vyloží  na  stůl  obsah  svých  ruk a  uspořádají  ho  tak,  aby  každý  mohl  bez  otázek  zjistit  jejich  skóre.  Kameny  se uspořádají  do  sad,  v  nichž  je  hráč  chce  bodovat.  Sady,  páry  i  samostatné  kameny se  uspořádají  do  dvou  řad.  Řada  blíže  ke  středu  stolu  obsahuje  vyložené  sady  a páry,  ohlášené  kongy  a  prémiové  kameny.  Řada  blíže  k  hráči  obsahuje  tu  část  jeho ruky,  která  až  do  konce  zůstala  skrytá.  Hráč,  jenž  získal  mahjong,  položí  kámen, kterým  ho  dokončil,  kolmo  k  ostatním.

105.  Pokud  existuje  více  možností,  jak  skrytou  část  ruky  uspořádat  do  sad,  hráč má volnost  v  tom,  kterou  zvolí  jako  nejlepší.  Rozložení  jednou  odkrytých  kamenů se  však  už  nesmí  měnit  (což  platí  jak  pro  vyloženou,  tak  pro  skrytou  řadu).

106.  Každý  hráč  musí  odkrýt  celý  obsah  své  ruky,  aby  se  jeho  protivníci  mohli přesvědčit,  že  má správný  počet  kamenů.  Hráč  nesmí  zahodit  žádnou  část  ruky,  dokud  neskonči  bodováni  a  vyrovnáni.  Pokud  tak  učiní,  nedostane  za  tento  štych žádné  body.