34.  Před  začátkem  hry  východ  požádá  ostatní  hráče  o  souhlas  s  jejím  zahájením. Když  všichni  odsouhlasí,  že  jsou  připraveni,  východ  začne  hru  zahozením  jednoho svého  kamene.  Výjimka  nastane,  když  východ  vlastní  “požehnání  nebes”  (viz později)  .

35.  Každý  hráč,  který  zahodí  kámen,  ho  položí  doprostřed  stolu  lícem  nahoru  a zřetelně  oznámí  jeho  název.  Zahozené  kameny  se  na  stůl  dávají  náhodně,  aby nebylo  ‘poznat,  který  kámen  odhodil  který  hráč,  nebo  v  jakém  pořadí.

36.  Zahozený  kámen  může  být  vyžádán  kterýmkoli  z  ostatních  hráčů,  který  ho potřebuje  pro  dokončení  pongu,  kongu  nebo  mahjongu.  Pokud  žádný  hráč  nepožaduje zahozený  kámen  z  těchto  důvodů,  kámen  si  může  vyžádat  hráč,  který  je  další  na řadě  (tj.  hráč  po  pravici  toho,  jenž  kámen  zahodil),  pokud  s  jeho  pomocí  vytvoří čou.  Pokud  si  kámen  nikdo  nevyžádá,  hráč  na  řadě  si  dobere  kámen  z  otevřeného konce  živé  zdi  (horní  kámen  krajního  sloupce)  a,  pokud  tím  nedosáhl  mahjongu, něco  zahodí.  Tímto  způsobem  hra  pokračuje,  dokud  některý  hráč  nezíská  mahjong, nebo  než  se  spotřebuje  živá  zeď.  Pokud  se  spotřebuje  živá  zeď,  tj.  nejsou  už žádné  kameny  k  dobírání,  a  nikdo  nemá mahjong,  štych  končí  bez  vítěze  (wash­out).

Poznámka:  Postup  při  štychu  bez  vítěze  je  popsán  v  pravidlech  97  až  99.

37.  Všechny  zahozené  kameny  kromě  posledního  se  považují  za  mrtvé  a  nemohou  být hráči  požadovány  za  žádným  účelem.

38.  Kámen  se  považuje  za  zahozený  v  okamžiku,  kdy  se  dotkne  stolu.  Kámen  se považuje  za  dobraný  v  okamžiku,  kdy  se  ho  dotkne  hráč.