34. Před začátkem hry východ požádá ostatní hráče o souhlas s jejím zahájením. Když všichni odsouhlasí, že jsou připraveni, východ začne hru zahozením jednoho svého kamene. Výjimka nastane, když východ vlastní “požehnání nebes” (viz později) .

35. Každý hráč, který zahodí kámen, ho položí doprostřed stolu lícem nahoru a zřetelně oznámí jeho název. Zahozené kameny se na stůl dávají náhodně, aby nebylo ‘poznat, který kámen odhodil který hráč, nebo v jakém pořadí.

36. Zahozený kámen může být vyžádán kterýmkoli z ostatních hráčů, který ho potřebuje pro dokončení pongu, kongu nebo mahjongu. Pokud žádný hráč nepožaduje zahozený kámen z těchto důvodů, kámen si může vyžádat hráč, který je další na řadě (tj. hráč po pravici toho, jenž kámen zahodil), pokud s jeho pomocí vytvoří čou. Pokud si kámen nikdo nevyžádá, hráč na řadě si dobere kámen z otevřeného konce živé zdi (horní kámen krajního sloupce) a, pokud tím nedosáhl mahjongu, něco zahodí. Tímto způsobem hra pokračuje, dokud některý hráč nezíská mahjong, nebo než se spotřebuje živá zeď. Pokud se spotřebuje živá zeď, tj. nejsou už žádné kameny k dobírání, a nikdo nemá mahjong, štych končí bez vítěze (wash­out).

Poznámka: Postup při štychu bez vítěze je popsán v pravidlech 97 až 99.

37. Všechny zahozené kameny kromě posledního se považují za mrtvé a nemohou být hráči požadovány za žádným účelem.

38. Kámen se považuje za zahozený v okamžiku, kdy se dotkne stolu. Kámen se považuje za dobraný v okamžiku, kdy se ho dotkne hráč.