123. Pokud se hry chce účastnit pět lidí, je nutné, aby každý štych jeden z nich vynechal. Takovému hráči se říká snílek.

124. Během výběru židlí (pravidlo 15) se k větrům přimíchá červený drak. Hráč, který si ho vylosuje, bude snílkem v prvním kole.

125. Když východ ztratí svůj titul (pravidlo 11), opustí stůl a stane se snílkem. Jih se stane východem, západ jihem, sever západem a dosavadní snílek severem. U stolu obsadí místo opuštěné dosavadním východem.

126. Kolo končí, když hráč, který začínal jako snílek, ztratí titul východu.

127. Snílek se nijak neúčastní hry, bodování ani vyrovnání v daném štychu.

128. Ve všech ostatních ohledech hra pokračuje jako při hře čtyř hráčů.

Poznámka 1: Protože mahjong je přirozeně hra pro čtyři, všechny verze pro jiné počty jsou pouze improvizované výtvory. Existuje několik alternativních metod, ale o žádné z nich se nedá říct, že by byla pravější a původnější než ostatní. Verze uvedená v těchto pravidlech se snaží omezit na minimum odchylky od hry pro čtyři. Číňané nicméně při hře v pěti obměňují základní pravidla více: celá hra u nich sestává z pěti kol, kvůli symetrii. Poslední kolo se nazývá kolo středu, v němž místo větru “převažuje” červený drak (proto jsou také kameny červeného draka označeny znakem pro střed, čung (zh?ng). Ve středovém kole je tedy pár červených draků hodnocen 4 body a sada červených draků hráči přinese dvě zdvojení místo jednoho.

Poznámka 2: Ve hře pěti hráčů je také čínským zvykem, že na konci každého štychu (kromě remíz, kdy se nekoná vyrovnání) každý ze tří poražených, po vyrovnání s vítězem a mezi sebou, zaplatí snílkovi 2 body, vynásobené tolika zdvojeními, kolik jich měl ve své ruce vítěz; limitní ruka se považuje za ekvivalent šesti zdvojení. Je­li mezi poraženými východ, zaplatí dvakrát jako obvykle. Snílek neplatí nikomu nic. Hráči mohou přijmout tuto praxi, pokud se na ní dohodnou před začátkem hry.