123. Pokud  se  hry  chce  účastnit  pět  lidí,  je  nutné,  aby  každý  štych  jeden  z  nich vynechal.  Takovému  hráči  se  říká  snílek.

124. Během  výběru  židlí  (pravidlo  15)  se  k  větrům  přimíchá  červený  drak.  Hráč, který  si  ho  vylosuje,  bude  snílkem  v  prvním  kole.

125. Když  východ  ztratí  svůj  titul  (pravidlo  11),  opustí  stůl  a  stane  se  snílkem. Jih  se  stane  východem,  západ  jihem,  sever  západem  a  dosavadní  snílek  severem.  U stolu  obsadí  místo  opuštěné  dosavadním  východem.

126. Kolo  končí,  když  hráč,  který  začínal  jako  snílek,  ztratí  titul  východu.

127. Snílek  se  nijak  neúčastní  hry,  bodování  ani  vyrovnání  v  daném  štychu.

128. Ve  všech  ostatních  ohledech  hra  pokračuje  jako  při  hře  čtyř  hráčů.

Poznámka 1:  Protože  mahjong  je  přirozeně  hra  pro  čtyři,  všechny  verze  pro  jiné  počty  jsou pouze  improvizované  výtvory.  Existuje  několik  alternativních  metod,  ale  o  žádné z  nich  se  nedá  říct,  že  by  byla  pravější  a  původnější  než  ostatní.  Verze  uvedená v  těchto  pravidlech  se  snaží  omezit  na  minimum  odchylky  od  hry  pro  čtyři.  Číňané nicméně  při  hře  v  pěti  obměňují  základní  pravidla  více:  celá  hra  u  nich  sestává z  pěti  kol,  kvůli  symetrii.  Poslední  kolo  se  nazývá  kolo  středu,  v  němž  místo větru  “převažuje”  červený  drak  (proto  jsou  také  kameny  červeného  draka  označeny znakem  pro  střed,  čung  (zh?ng).  Ve  středovém  kole  je  tedy  pár  červených  draků hodnocen  4  body  a  sada  červených  draků  hráči  přinese  dvě  zdvojení  místo  jednoho.

Poznámka  2:  Ve  hře  pěti  hráčů  je  také  čínským  zvykem,  že  na  konci  každého  štychu (kromě  remíz,  kdy  se  nekoná  vyrovnání)  každý  ze  tří  poražených,  po  vyrovnání  s vítězem  a  mezi  sebou,  zaplatí  snílkovi  2  body,  vynásobené  tolika  zdvojeními, kolik  jich  měl  ve  své  ruce  vítěz;  limitní  ruka  se  považuje  za  ekvivalent  šesti zdvojení.  Je­li  mezi  poraženými  východ,  zaplatí  dvakrát  jako  obvykle.  Snílek neplatí  nikomu  nic.  Hráči  mohou  přijmout  tuto  praxi,  pokud  se  na  ní  dohodnou před  začátkem  hry.