118.  Mahjong  se  hraje  buď  s  omezením  skóre  (limitem),  nebo  s  odkrytou  střechou. Před  začátkem  hry  se  hráči  musejí  dohodnout,  zda  bude  skóre  omezeno  a  jak  velkým limitem.  Pokud  se  nedohodnou  jinak,  hraje  se  s  limitem  1000  bodů.

119.  V  omezené  hře  se  každá  ruka,  která  překračuje  limit,  počítá  pouze  v  hodnotě limitu  a  přebytek  se  ignoruje.  Limit  se  aplikuje  na  hodnotu  ruky,  ne  na  obnos zaplacený  při  vyrovnáni:  pokud  východ  zavře  limitní  rukou,  obdrží  od  každého hráče  dvojnásobek  limitu.

120.  Pokud  nekompletní  ruka  překročí  limitní  hodnotu,  ostatní  poražení  hráči zaplatí  rozdíl  mezi  limitem  a  jejich  skóre  (nebo  dvojnásobek  rozdílu,  pokud  je  v tom  namočen  východ).  Pokud  dva  poražení  hráči  překročí  limit,  jejich  ruky  se považují za  rovnocenné  a  navzájem si neplatí.