46. Pokud má hráč v ruce tři identické kameny a jakýkoli hráč zahodí čtvrtý takový kámen, první hráč může nárokovat zahozený kámen tím, že pronese “kong”. Potom vyloží tři kameny z ruky na stůl, přiloží k nim získaný zahozený kámen, ten na rozdíl od ostatních lícem dolů? tím se dává najevo, že kong vznikl přidáním zahozeného kamene ke skrytému pongu, což hraje roli při bodování. Potom si dobere volný kámen (z mrtvé zdi) a nakonec zahodí něco ze své ruky. Hráč nemůže dobírat ze živé zdi (s výjimkou náhrady za prémiový kámen) v tahu, ve kterém ohlásil vyložený kong. 47. Když hráč ohlásil kong a zahodil kámen, hra pokračuje po jeho pravici. Hráči mezi ním a tím, kdo zahazoval “kongovaný” kámen, ztrácejí svůj tah.

48. Pokud hráč, který předtím vyložil pong, dobere čtvrtý stejný kámen ze zdi, může ho přidat k vyloženému pongu, čímž z něj udělá vyložený kong. V tomto případě nechá všechny čtyři kameny lícem nahoru. Potom si dobere volný kámen a nakonec něco zahodí.

49. Hráč, který dříve vyložil pong, nemůže nárokovat čtvrtý identický kámen, pokud byl tento zahozen jiným hráčem. Žádná sada totiž nemůže obsahovat více než jeden zahozený kámen.

50. Pokud hráč získá čtyři stejné kameny výlučně dobíráním ze zdi a přeje si zacházet s těmito čtyřmi kameny jako se sadou, musí je ohlásit a vyložit před sebe na stůl. V tomto případě otočí oba vnější kameny lícem dolů, čímž označuje skrytý kong. Potom si dobere volný kámen a nakonec něco zahodí.

51. Hráč není povinen ohlásit skrytý kong hned, jak ho získá, ale může to udělat kdykoli během štychu ihned poté, co dobere kámen ze zdi (ne však po nárokování zahozeného kamene). Pokud však před ohlášením kongu jiný hráč dokončí mahjong, dotyčný kong se boduje pouze jako skrytý pong. Poznámka: Často může být prozíravé neohlásit kong z řadových kamenů příliš brzy, ale raději si ho nechat skrytý. Pokud hráč nezvratně umístí všechny čtyři exempláře jedné hodnoty, může později zjistit, že tím nezanedbatelně snížil flexibilitu své ruky a tedy i šanci na výhru, protože kameny z kongu by mohl lépe využít v postupkách. Podobné úvahy mohou přimět hráče, který může kongovat zahozený kámen, aby ohlásil pouze pong. Pokud později zjistí, že čtvrtý kámen na nic jiného nepotřebuje, může ho přidat k vyloženému pongu, a to většinou bez újmy na skóre.

52. Jestliže hráč neoznačí ohlášený kong jako skrytý otočením dvou krajních kamenů lícem dolů, poté, co zahodí kámen, už nemůže tuto chybu napravit a kong se mu bude bodovat pouze jako vyložený. Pokud hráč neoznačí vyložený kong jako vytvořený připojením zahozeného kamene, po zahození svého kamene nemůže tuto chybu napravit a nebude moci s kongem zacházet jako se skrytým pongem v situacích, kde by mu to jinak bylo dovoleno.