46.  Pokud  má hráč  v  ruce  tři  identické  kameny  a  jakýkoli  hráč  zahodí  čtvrtý takový  kámen,  první  hráč  může  nárokovat  zahozený  kámen  tím,  že  pronese  “kong”. Potom  vyloží  tři  kameny  z  ruky  na  stůl,  přiloží  k  nim  získaný  zahozený  kámen, ten  na  rozdíl  od  ostatních  lícem  dolů?  tím  se  dává  najevo,  že  kong  vznikl přidáním  zahozeného  kamene  ke  skrytému  pongu,  což  hraje  roli  při  bodování.  Potom si  dobere  volný  kámen  (z  mrtvé  zdi)  a  nakonec  zahodí  něco  ze  své  ruky.  Hráč nemůže dobírat  ze  živé  zdi  (s  výjimkou  náhrady  za  prémiový  kámen)  v  tahu,  ve kterém  ohlásil  vyložený  kong. 47.  Když  hráč  ohlásil  kong  a  zahodil  kámen,  hra  pokračuje  po  jeho  pravici.  Hráči mezi  ním  a  tím,  kdo  zahazoval  “kongovaný”  kámen,  ztrácejí  svůj  tah.

48.  Pokud  hráč,  který  předtím  vyložil  pong,  dobere  čtvrtý  stejný  kámen  ze  zdi, může  ho  přidat  k  vyloženému  pongu,  čímž  z  něj  udělá  vyložený  kong.  V  tomto případě  nechá  všechny  čtyři  kameny  lícem  nahoru.  Potom  si  dobere  volný  kámen  a nakonec  něco  zahodí.

49.  Hráč,  který  dříve  vyložil  pong,  nemůže  nárokovat  čtvrtý  identický  kámen, pokud  byl  tento  zahozen  jiným  hráčem.  Žádná  sada  totiž  nemůže  obsahovat  více  než jeden  zahozený  kámen.

50.  Pokud  hráč  získá  čtyři  stejné  kameny  výlučně  dobíráním  ze  zdi  a  přeje  si zacházet  s  těmito  čtyřmi  kameny  jako  se  sadou,  musí  je  ohlásit  a  vyložit  před sebe  na  stůl.  V  tomto  případě  otočí  oba  vnější  kameny  lícem  dolů,  čímž  označuje skrytý  kong.  Potom  si  dobere  volný  kámen  a  nakonec  něco  zahodí.

51.  Hráč  není  povinen  ohlásit  skrytý  kong  hned,  jak  ho  získá,  ale  může  to  udělat kdykoli  během  štychu  ihned  poté,  co  dobere  kámen  ze  zdi  (ne  však  po  nárokování zahozeného  kamene).  Pokud  však  před  ohlášením  kongu  jiný  hráč  dokončí  mahjong, dotyčný  kong  se  boduje  pouze  jako  skrytý  pong.  Poznámka:  Často  může  být prozíravé  neohlásit  kong  z  řadových  kamenů  příliš  brzy,  ale  raději  si  ho  nechat skrytý.  Pokud  hráč  nezvratně  umístí  všechny  čtyři  exempláře  jedné  hodnoty,  může později  zjistit,  že  tím  nezanedbatelně  snížil  flexibilitu  své  ruky  a  tedy  i šanci  na  výhru,  protože  kameny  z  kongu  by  mohl  lépe  využít  v  postupkách.  Podobné úvahy  mohou  přimět  hráče,  který  může  kongovat  zahozený  kámen,  aby  ohlásil  pouze pong.  Pokud  později  zjistí,  že  čtvrtý  kámen  na  nic  jiného  nepotřebuje,  může  ho přidat  k  vyloženému  pongu,  a  to  většinou  bez  újmy  na  skóre.

52.  Jestliže  hráč  neoznačí  ohlášený  kong  jako  skrytý  otočením  dvou  krajních kamenů  lícem  dolů,  poté,  co  zahodí  kámen,  už  nemůže  tuto  chybu  napravit  a  kong se  mu  bude  bodovat  pouze  jako  vyložený.  Pokud  hráč  neoznačí  vyložený  kong  jako vytvořený  připojením  zahozeného  kamene,  po  zahození  svého  kamene  nemůže  tuto chybu  napravit  a  nebude  moci  s  kongem  zacházet  jako  se  skrytým  pongem  v situacích,  kde  by  mu  to  jinak  bylo  dovoleno.