Mahjong v Číně

Jedním z mýtů o původu Mahjong je to, že tuto hru vymyslel Konfucius asi 500 př. N. l. Tyto tři dlaždice draka (základní) také souhlasí se třemi základními ctnostmi, které definoval právě Konfucius. Mýtus také prohlašuje, že Konfucius byl zamilovaný do ptáků, který by vysvětlil to jmenovat “Mahjong” (maque = vrabec).

Mnozí historici věří, že Mahjong byl založen na čínské karetní hře, která se nazývala Madiao (také známý jako Ma Tiae, visící kůň, nebo Yezí , list), na počátku dynastie Ming . Tato hra byla hrána s 40 kartami z papíru. Tyto karty měli podobný vzhled jako karty, které se používají ve hře Ya Pei. Těchto karet je 40 a jsou číslovány od 1 do 9 ve čtyřech různých barvách. Základních 36 karet pak doplňují čtyři zvláštní květinové karty. To je poměrně hodně podobné tomu, jak se číslují dlaždice v současné podobě hry Mahjong. I když Mahjong má jen 3 druhy karet, ve skutečnosti se jedná o 4 balíčky karet na Ya Pei.

Existují ale i další teorie a názory o tom, kdo a kdy vytvořil tuto hru. Jedna teorie říká, že skupina čínských armádních důstojníků během povstání tchaj-pchingů vytvořila tuto hru, aby ukrátili nudu a valný čas. Další teorie pak říká, že čínský šlechtic žijící v Šanghaji vytvořil hru mezi roky 1870 a 1875. Jiné lidé zase věří tomu, že hru vytvořili dva bratři z oblasti Ningpo kolem roku 1850 na základě starší hry Madiao.

Tato hra (Mahjong ) byla zakázána vládou lidové republiky Číny, když se dostala k moci v roce 1949. Nová komunistická vláda zakázala všechny hazardní aktivity, které byly považovány za symboly kapitalistické zkaženosti. Po kulturní revoluci, byla hra oživena, ale bez hazardních prvků. Zákaz byl zrušen v roce 1985. Dnes je oblíbenou kratochvílí v Číně a dalších asijských.

Mahjong v západním světě

V roce 1895, Stewart Culin , americký antropolog, zapsal dokument, ve kterém byl Mahjong zmíněn. Toto je první známý sepsaný popis Mahjong v jakémkoli jiném jazyce než Čínštině. Do roku 1910 pak byli sepsáni popisy v mnoha dalších jazycích, včetně francouzštiny a japonštiny.

Hra byla importována do Spojených států v roce 1920. Jako první začal prodávat karty na Mahjong v USA Abercrombie & Fitch začíná v roce 1920. To vyvolalo velmi velký úspěch této hry v New Yorku. Abercrombie & Fitch prodala celkem 12 000 souborů karet pro Mahjong.

V roce 1920 také Joseph Park Babcock publikoval knihu pravidla Mah-Jongg. Tato kniha je také známá jako “Red Book”. Toto je asi nejstarší známá verze pravidel pro Mahjong, která se v Americe používala. Babcock se naučil Mahjong během svého pobytu v Číně. Babcock ale současně pravidla zjednodušil, aby usnadnil její chápání pro Američany. Díky tomu se z Mahjong stal módní záležitost, a hra byla nějakou dobu velmi populární. Tato vlna nadšení ale poměrně rychle skončila. Následně pak byla celá řada zjednodušení opuštěna a hráči se vraceli k originálním čínským pravidlům.

Do roku 1930 bylo vydáno mnoho revizí pravidel a hra se vyvinula do mnoho různých variant, které se podstatně liší od klasické verze. Nejběžnější forma, která se nakonec prosadila jako “americký Mahjong”, byla nejvíce populární mezi židovskými ženami.

V roce 1937 pak byla vytvořena v USA národní liga Mah Jongg a současně byla vydány i oficiální americká pravidla kry Mahjong.

V současné době má americká Mahjong spíše podobu společenské hry. Na rozdíl od asijských variant jsou potlačeny hazardní prvky hry, a jedná se o různé varianty.