82.  Jestliže  hráč  ohlásí  mahjong,  který  ve  skutečnosti  nemůže  dokončit  (resp. když  se  ukáže,  že  mahjong,  který  vyložil,  obsahuje  chybnou  kombinaci),  může  si vzít  kameny  zpět  a  pokračovat  ve  hře.  Pokud  však  mezitím  (před  objevením  a oznámením  chyby)  některý  ze  zbylých  hráčů  odkryl  svou  ruku  nebo  její  část, provinilec  musí  zaplatit  každému  ze  svých  soupeřů  300  bodů.  Štych  se  považuje  za ukončený  a  žádné  jiné  body  se  neudělují  a  vyrovnání  se  neprovádí.  Byl­li provinilcem  východ,  ztrácí  titul  a  předá  ho  dalšímu  hráči.  Pokud  byl  východem někdo  jiný,  titul  si  ponechá.  Poznámka:  Má  se  za  to,  že  hráč,  který  ohlásil falešný  mahjong,  tak  učinil  omylem.  V  takovém  případě  je  300  bodů  většinou dostatečná  kompenzace  pro  ostatní  hráče,  kteří  tím  přišli  o  kombinace,  které měli  v  ruce.  Teoreticky  by  bylo  možné,  že  by  hráč  hlásil  falešné  mahjongy ůmyslně  jako  součást  své  strategie,  aby  nemusel  platit  ještě  vyšší  sumy ji  protivníkům,  kteří  se  evidentně  blíží  dokončení  velmi  dobře  bodovaných  kombinací. , , l;t;  Takové  jednání  by  ale  bylo  nečestné  a  je  nepsaným zákonem mahjongu,  že  všichni hrají  poctivě  a  gentlemansky.  Nicméně  je  na  hráčích,  aby  se  před  začátkem  hry dohodli,  zda  nechtějí  pokutu  zvednout  na  vyšší  hodnotu  (např.  na  “limit”  ?  viz později),  čímž  by  strategické  využití  falešných  mahjongů  znemožnili.  Může  to  být zvláště  vhodné,  když  hrajete  soutěžně  v  cizí  společnosti.  Pokud  k  takové  dohodě dojde,  pokuty  v  pravidlech  83,  87  a  88  se  zvýší  obdobně.

83.  Jestliže  dva  hráči  chybně  ohlásí  mahjong  a  jeden  ze  zbylých  hráčů  kvůli  tomu odkryje  část  své  ruky  před  zjištěním  a  oznámením  chyby,  každý  z  provinilců zaplatí  každému  z  poškozených  150  bodů.  Obdobně,  když  tři  hráči  chybně  ohlásí mahjong  při  nárokování  téhož  zahozeného  kamene  a  čtvrtý  hráč  kvůli  tomu  odkryje část  své  ruky  před  zjištěním  a  oznámením  chyby,  každý  z  provinilců  mu  zaplatí pokutu  100  bodů.