82. Jestliže hráč ohlásí mahjong, který ve skutečnosti nemůže dokončit (resp. když se ukáže, že mahjong, který vyložil, obsahuje chybnou kombinaci), může si vzít kameny zpět a pokračovat ve hře. Pokud však mezitím (před objevením a oznámením chyby) některý ze zbylých hráčů odkryl svou ruku nebo její část, provinilec musí zaplatit každému ze svých soupeřů 300 bodů. Štych se považuje za ukončený a žádné jiné body se neudělují a vyrovnání se neprovádí. Byl­li provinilcem východ, ztrácí titul a předá ho dalšímu hráči. Pokud byl východem někdo jiný, titul si ponechá. Poznámka: Má se za to, že hráč, který ohlásil falešný mahjong, tak učinil omylem. V takovém případě je 300 bodů většinou dostatečná kompenzace pro ostatní hráče, kteří tím přišli o kombinace, které měli v ruce. Teoreticky by bylo možné, že by hráč hlásil falešné mahjongy ůmyslně jako součást své strategie, aby nemusel platit ještě vyšší sumy ji protivníkům, kteří se evidentně blíží dokončení velmi dobře bodovaných kombinací. , , l;t; Takové jednání by ale bylo nečestné a je nepsaným zákonem mahjongu, že všichni hrají poctivě a gentlemansky. Nicméně je na hráčích, aby se před začátkem hry dohodli, zda nechtějí pokutu zvednout na vyšší hodnotu (např. na “limit” ? viz později), čímž by strategické využití falešných mahjongů znemožnili. Může to být zvláště vhodné, když hrajete soutěžně v cizí společnosti. Pokud k takové dohodě dojde, pokuty v pravidlech 83, 87 a 88 se zvýší obdobně.

83. Jestliže dva hráči chybně ohlásí mahjong a jeden ze zbylých hráčů kvůli tomu odkryje část své ruky před zjištěním a oznámením chyby, každý z provinilců zaplatí každému z poškozených 150 bodů. Obdobně, když tři hráči chybně ohlásí mahjong při nárokování téhož zahozeného kamene a čtvrtý hráč kvůli tomu odkryje část své ruky před zjištěním a oznámením chyby, každý z provinilců mu zaplatí pokutu 100 bodů.