39.  Pokud  má hráč  v  ruce  (míněno  ve  skryté,  nevyložené  části  (concealed  hand»  2 kameny,  které  tvoří  část  postupky,  a  hráč  po  jeho  levici  zahodí  třetí  kámen, který  by  tuto  postupku  dokončil,  první  hráč  může  místo  dobrání  ze  živé  zdi nárokovat  zahozený  kámen  tím,  že  pronese  “čou”.  Vyloží  pak  své  dva  kameny  z  ruky na  stůl  lícem  nahoru,  přidá  k  nim  získaný  zahozený  kámen  a  nakonec  zahodí  něco ze  své  ruky.

40.  Hráč  nemůže  “čouovat”  kámen  zahozený  někým  jiným  než  hráčem  po  jeho  levici.

41.  Hráč  může  ohlásit  čou  a  okamžitě  zahodit.  Ihned  poté  musí  vyložit  dva  kameny ze  své  ruky  a  přiložit  k  nim  požadovaný  kámen  zahozený  sousedem.  Musí  tak  učinit před  svým  příštím  dobíráním  ze  zdi  (živé  či  mrtvé)  a  před  požadováním  jakéhokoli dalšího  zahozeného  kamene  pro  jakýkoli  účel.

42.  Hráč,  který  dokončí  postupku  dobráním  ze  zdi,  si  ji  nechá  skrytou  v  ruce  a neohlašuje  ji.