39. Pokud má hráč v ruce (míněno ve skryté, nevyložené části (concealed hand» 2 kameny, které tvoří část postupky, a hráč po jeho levici zahodí třetí kámen, který by tuto postupku dokončil, první hráč může místo dobrání ze živé zdi nárokovat zahozený kámen tím, že pronese “čou”. Vyloží pak své dva kameny z ruky na stůl lícem nahoru, přidá k nim získaný zahozený kámen a nakonec zahodí něco ze své ruky.

40. Hráč nemůže “čouovat” kámen zahozený někým jiným než hráčem po jeho levici.

41. Hráč může ohlásit čou a okamžitě zahodit. Ihned poté musí vyložit dva kameny ze své ruky a přiložit k nim požadovaný kámen zahozený sousedem. Musí tak učinit před svým příštím dobíráním ze zdi (živé či mrtvé) a před požadováním jakéhokoli dalšího zahozeného kamene pro jakýkoli účel.

42. Hráč, který dokončí postupku dobráním ze zdi, si ji nechá skrytou v ruce a neohlašuje ji.