28. Cíl hry je dvojí a může být vnímán dvojím způsobem? pozitivně i negativně. Hráči se snaží získat kombinaci mahjong dříve, než se to podaří soupeřům, neboli se snaží zabránit soupeřům, aby mahjongu dosáhli. A hráči se také snaží získat co nejvyšší skóre, přičemž současně brání protivníkům, aby dobré skóre měli i oni. Hráč, který získá mahjong, vyhrál štych, i tak ale ostatní hráči mohou mít vyšší skóre a dokonce dosáhnout většího zisku při “vyrovnání” (vše viz později)

Cílem hry jako celku je dosáhnout největšího možného zisku jako součtu všech vyrovnání s ostatními hráči po každém štychu. Poznámka: Pokud se pro bodování používají žetony, vítěz hry je hráč, který má na konci největší hodnotu v žetonech; obdobně se určí hráč druhý, třetí a čtvrtý v pořadí. Pokud se však hra hraje o peníze (což se nedoporučuje), je důležitější mít zisky (což se může podařit i hráči na třetím místě) než být umístěn jako první.

29. Mahjong (též kompletní ruka, dokončená ruka) je kombinace, která se skládá ze čtyř sad a jednoho páru. Sada je buď čou (chow; postupka 3 po sobě číselně jdoucích kamenů ze stejné řady), nebo pong (3 stejné kameny, řadové nebo zvláštní), nebo kong (4 stejné kameny, řadové nebo zvláštní). Pár (známý též jako oči vrabce nebo hlava ptáka) obsahuje 2 stejné kameny. Každá ruka / obsahující kombinaci 4 sad a 1 páru je dokončená, bez ohledu na to, co obsahuje jinak. Je jediná kombinace, která nesplňuje uvedenou definici, ale má stejný účinek jako mahjong, a to je kombinace známá jako “třináct jedinečných divů” (viz pravidlo 122q) ta obsahuje jeden pár, ale žádnou sadu.

30. Pokud nebude níže výslovně uvedeno jinak (viz pravidlo 90 a další), každý hráč má svobodnou volbu, které kameny si nechá, které bude požadovat a které zahodí: může se rozhodnout, jakým způsobem se bude snažit dosáhnout cíle hry, a není povinen přijmout žádnou příležitost, ani dokončit mahjong, pokud to považuje za výhodné.

31. Prémiové kameny se nepoužívají k vytváření sad a nepočítají se do ruky hráče. Jejich vlastnictví nebo nevlastnictví nemá žádný vliv na konzistenci ruky hráče. Hráč, který si vytáhne prémiový kámen kdykoli během hry, musí ihned tento kámen přiznat, položit ho lícem nahoru na stůl před sebe a vzít si za něj náhradu z otevřeného konce živé zdi (vrchní kámen z krajního sloupce). Pokud z jakéhokoli důvodu ‘neoznámí prémiový kámen v tom tahu, ve kterém ho získal, ještě před odhazováním, nemůže za prémiový kámen nárokovat žádné skóre, ani si za něj nemůže vytáhnout ze zdi náhradu.

Poznámka: vlastnictví prémiových kamenů nemá vliv na to, zda se hráčova ruka považuje za “nebodovanou ruku”, “jednu řadu”, “všechny velké kameny” atd.