28.  Cíl  hry  je  dvojí  a  může  být  vnímán  dvojím  způsobem?  pozitivně  i  negativně. Hráči  se  snaží  získat  kombinaci  mahjong  dříve,  než  se  to  podaří  soupeřům,  neboli se  snaží  zabránit  soupeřům,  aby  mahjongu  dosáhli.  A  hráči  se  také  snaží  získat co  nejvyšší  skóre,  přičemž  současně  brání  protivníkům,  aby  dobré  skóre  měli  i oni.  Hráč,  který  získá  mahjong,  vyhrál  štych,  i  tak  ale  ostatní  hráči  mohou  mít vyšší  skóre  a  dokonce  dosáhnout  většího  zisku  při  “vyrovnání”  (vše  viz  později)

Cílem  hry  jako  celku  je  dosáhnout  největšího  možného  zisku  jako  součtu  všech vyrovnání  s  ostatními  hráči  po  každém  štychu.  Poznámka:  Pokud  se  pro  bodování používají  žetony,  vítěz  hry  je  hráč,  který  má na  konci  největší  hodnotu  v žetonech;  obdobně  se  určí  hráč  druhý,  třetí  a  čtvrtý  v  pořadí.  Pokud  se  však  hra hraje  o  peníze  (což  se  nedoporučuje),  je  důležitější  mít  zisky  (což  se  může podařit  i  hráči  na  třetím  místě)  než  být  umístěn  jako  první.

29.  Mahjong  (též  kompletní  ruka,  dokončená  ruka)  je  kombinace,  která  se  skládá ze  čtyř  sad  a  jednoho  páru.  Sada  je  buď  čou  (chow;  postupka  3  po  sobě  číselně jdoucích  kamenů  ze  stejné  řady),  nebo  pong  (3  stejné  kameny,  řadové  nebo zvláštní),  nebo  kong  (4  stejné  kameny,  řadové  nebo  zvláštní).  Pár  (známý  též jako  oči  vrabce  nebo  hlava  ptáka)  obsahuje  2  stejné  kameny.  Každá  ruka  / obsahující  kombinaci  4  sad  a  1  páru  je  dokončená,  bez  ohledu  na  to,  co  obsahuje jinak.  Je  jediná  kombinace,  která  nesplňuje  uvedenou  definici,  ale  má stejný účinek  jako  mahjong,  a  to  je  kombinace  známá  jako  “třináct  jedinečných  divů” (viz  pravidlo  122q)   ta  obsahuje  jeden  pár,  ale  žádnou  sadu.

30.  Pokud  nebude  níže  výslovně  uvedeno  jinak  (viz  pravidlo  90  a  další),  každý hráč  má svobodnou  volbu,  které  kameny  si  nechá,  které  bude  požadovat  a  které zahodí:  může  se  rozhodnout,  jakým  způsobem  se  bude  snažit  dosáhnout  cíle  hry,  a není  povinen  přijmout  žádnou  příležitost,  ani  dokončit  mahjong,  pokud  to považuje  za  výhodné.

31.  Prémiové  kameny  se  nepoužívají  k  vytváření  sad  a  nepočítají  se  do  ruky  hráče. Jejich  vlastnictví  nebo  nevlastnictví  nemá  žádný  vliv  na  konzistenci  ruky  hráče. Hráč,  který  si  vytáhne  prémiový  kámen  kdykoli  během  hry,  musí  ihned  tento  kámen přiznat,  položit  ho  lícem  nahoru  na  stůl  před  sebe  a  vzít  si  za  něj  náhradu  z otevřeného  konce  živé  zdi  (vrchní  kámen  z  krajního  sloupce).  Pokud  z  jakéhokoli důvodu  ‘neoznámí  prémiový  kámen  v  tom  tahu,  ve  kterém  ho  získal,  ještě  před odhazováním,  nemůže  za  prémiový  kámen  nárokovat  žádné  skóre,  ani  si  za  něj nemůže  vytáhnout  ze  zdi  náhradu.

Poznámka:  vlastnictví  prémiových  kamenů  nemá vliv  na  to,  zda  se  hráčova  ruka  považuje  za  “nebodovanou  ruku”,  “jednu  řadu”, “všechny  velké  kameny”  atd.