89.  Správný  počet  kamenů  v  nedokončené  ruce  je  13,  plus  1  za  každý  prémiový kámen  a  za  každý  vyložený  nebo  ohlášený  kong.

Krátká  ruka  (short  hand)  je  ruka, která  obsahuje  nižší  než  správný  počet  kamenů.

Dlouhá  ruka  (long  hand)  je  ruka, která  obsahuje  vyšší  než  správný  počet  kamenů.

Hráč,  který  má krátkou,  dlouhou nebo  špinavou  ruku,  nemůže  v  tomto  štychu  ohlásit  mahjong.  Pokračuje  nicméně  ve hře,  dobírá  a  zahazuje  kameny  a  může  tvořit  čou,  pongy  a  kongy.  Krátkoruký  hráč akorát  nemůže  nárokovat  zahozený  kámen,  pokud  by  pak  zůstal  bez  kamene,  který  by mohl  sám  zahodit.  Pokud  někdo  jiný  dosáhne  mahjongu,  hráč  s  krátkou  nebo špinavou  rukou  může  získat  body  za  své  správně  utvořené  sady  a  prémiové  kameny  a vyrovnávat  rozdíl  se  zbývajícími  dvěma  poraženými  hráči.

Hráč  s  dlouhou  rukou žádné  body  nezíská  a  musí  zaplatit  zbývajícím  dvěma  poraženým  hráčům  plnou hodnotu  jejich  ruk.