84.  Jestliže  hráč  při  zahazování  kamene  oznámí  jméno  jiného  kamene,  než  jaký položil  na  stůl,  má  se  za  to,  že  zahodil  kámen,  který  položil  na  stůl. Provinilec  není  nijak  potrestán,  pokud  se  sám opraví  nebo  ho  opraví  jiný  hráč před  tím,  než  některý  hráč  nárokoval  tento  kámen  za  jakýmkoli  ůčelem,  nebo  než další  hráč  zahodil  kámen.

85.  Jestliže  hráč  chybně  pojmenoval  zahozený  kámen  a  následující  hráč  se přihlásilo  kámen,  jehož  jméno  zahazující  hráč  vyslovil,  pro  čou,  provinilec musí  přihlášenému  hráči  zaplatit  pokutu  50  bodů  a  hra  normálně  pokračuje. Přihlášený  hráč  však  musí  ukázat  kameny,  které  by  spolu  s  pojmenovaným  kamenem utvořily  čou.  Pokud  to  nemůže  nebo  nechce  udělat,  provinilec  žádnou  pokutu neplatí.

86.  Jestliže  hráč  chybně  pojmenoval  zahozený  kámen  a  některý  hráč  se  přihlásilo kámen,  ‘jehož  jméno  zahazující  hráč  vyslovil,  pro  pong  nebo kong,  provinilec  musí přihlášenému  hráči  zaplatit  pokutu  100  bodů  a  hra  normálně  pokračuje.  Přihlášený hráč  však  musí  ukázat  kameny,  které  by  spolu  s  pojmenovaným  kamenem utvořily pong,  resp.  kong.  Pokud  to  nemůže  nebo  nechce  udělat,  provinilec  žádnou  pokutu neplatí.

87.  Jestliže  hráč  chybně  pojmenoval  zahozený  kámen  a  některý  hráč  se  přihlásilo kámen,  jehož  jméno  zahazující  hráč  vyslovil,  pro  mahjong,  provinilec  musí každému  soupeři  zaplatit  pokutu  300  bodů  a  štych  končí  bez  dalšího  bodováni  nebo vyrovnáni.  Pokud  zahazující  hráč  byl  východ,  ztrácí  titul,  jinak  titul  východu zůstává  jeho  držiteli.  Přihlášený  hráč  však  musí  ukázat  své  kameny  a  dokázat  tak, že  by  s  pomoci  pojmenovaného  kamene  dokončil  mahjong.  Jestliže  po  chybném pojmenování  zahozeného  kamene  někdo  chybně  ohlásí  mahjong  (tj.  kámen,  jehož jméno  bylo  vysloveno,  by  neudělal  z  jeho  ruky  mahjong),  hra  může  pokračovat, pokud  si  přihlášený  hráč  všimne  své  chyby  a  zruší  svůj  požadavek  dříve  než kdokoli  z  jeho  soupeřů  vyloží  část  své  ruky.  Pokud  však  někdo  odkryje  část  své ruky,  zahazující  i  přihlášený  hráč  zaplatí  zbývajícím  dvěma  po  150  bodech.  Štych se  považuje  za  ukončený,  bez  dalšího  bodováni  nebo  vyrovnání.  Pokud  jeden  z provinilých  hráčů  byl  východ,  ztrácí  tento  titul;  jinak  titul  východu  zůstává jeho  držiteli.

88.  Jestliže  hráč  chybně  pojmenoval  zahozený  kámen  a  dva  hráči  se  přihlásili  o kámen,  jehož  jméno  zahazující  hráč  vyslovil,  jeden  pro  čou  a  druhý  pro  pong  nebo kong,  zahazující  hráč  musí  zaplatit  oběma  podle  výše  uvedených  pravidel.  Pokud jeden  z  hráčů  požadoval  pojmenovaný  kámen  pro  mahjong,  je  pokuta  zaplacená každému  hráči  shora  omezená  300  body.