84. Jestliže hráč při zahazování kamene oznámí jméno jiného kamene, než jaký položil na stůl, má se za to, že zahodil kámen, který položil na stůl. Provinilec není nijak potrestán, pokud se sám opraví nebo ho opraví jiný hráč před tím, než některý hráč nárokoval tento kámen za jakýmkoli ůčelem, nebo než další hráč zahodil kámen.

85. Jestliže hráč chybně pojmenoval zahozený kámen a následující hráč se přihlásilo kámen, jehož jméno zahazující hráč vyslovil, pro čou, provinilec musí přihlášenému hráči zaplatit pokutu 50 bodů a hra normálně pokračuje. Přihlášený hráč však musí ukázat kameny, které by spolu s pojmenovaným kamenem utvořily čou. Pokud to nemůže nebo nechce udělat, provinilec žádnou pokutu neplatí.

86. Jestliže hráč chybně pojmenoval zahozený kámen a některý hráč se přihlásilo kámen, ‘jehož jméno zahazující hráč vyslovil, pro pong nebo kong, provinilec musí přihlášenému hráči zaplatit pokutu 100 bodů a hra normálně pokračuje. Přihlášený hráč však musí ukázat kameny, které by spolu s pojmenovaným kamenem utvořily pong, resp. kong. Pokud to nemůže nebo nechce udělat, provinilec žádnou pokutu neplatí.

87. Jestliže hráč chybně pojmenoval zahozený kámen a některý hráč se přihlásilo kámen, jehož jméno zahazující hráč vyslovil, pro mahjong, provinilec musí každému soupeři zaplatit pokutu 300 bodů a štych končí bez dalšího bodováni nebo vyrovnáni. Pokud zahazující hráč byl východ, ztrácí titul, jinak titul východu zůstává jeho držiteli. Přihlášený hráč však musí ukázat své kameny a dokázat tak, že by s pomoci pojmenovaného kamene dokončil mahjong. Jestliže po chybném pojmenování zahozeného kamene někdo chybně ohlásí mahjong (tj. kámen, jehož jméno bylo vysloveno, by neudělal z jeho ruky mahjong), hra může pokračovat, pokud si přihlášený hráč všimne své chyby a zruší svůj požadavek dříve než kdokoli z jeho soupeřů vyloží část své ruky. Pokud však někdo odkryje část své ruky, zahazující i přihlášený hráč zaplatí zbývajícím dvěma po 150 bodech. Štych se považuje za ukončený, bez dalšího bodováni nebo vyrovnání. Pokud jeden z provinilých hráčů byl východ, ztrácí tento titul; jinak titul východu zůstává jeho držiteli.

88. Jestliže hráč chybně pojmenoval zahozený kámen a dva hráči se přihlásili o kámen, jehož jméno zahazující hráč vyslovil, jeden pro čou a druhý pro pong nebo kong, zahazující hráč musí zaplatit oběma podle výše uvedených pravidel. Pokud jeden z hráčů požadoval pojmenovaný kámen pro mahjong, je pokuta zaplacená každému hráči shora omezená 300 body.