53. Ruka (skrytá + vyložená), která může dokončit mahjong přidáním jediného dalšího kamene, se nazývá čekající ruka (calling hand). Hráč, který má takovou kombinaci, čeká na kámen (nebo kameny), který by ji dokončil. Pokud kdokoli zahodí takto očekávaný kámen, čekající hráč může nárokovat tento kámen tím, že pronese “mahjong”, bez ohledu na to, zda mu v mahjongu chybí pong, postupka nebo pár a bez ohledu na to, zda je nebo není na řadě. Hráč, který ohlásil mahjong, nezahazuje, ale ihned vyloží svou ruku a zavře.

54. Pokud si čekající hráč sám dobere ze zdi očekávaný kámen, může obdobně oznámit mahjong, vyložit svou ruku a tím zavřít štych.

55. Jestliže východ po svém prvním zahození v daném štychu má čekající ruku, nebo když se totéž podaří kterémukoliv jinému hráči po vzetí prvního kamene (ze zdi, nebo nárokováním zahozeného) a zahození, může, ale nemusí, oznámit čekání od začátku (hlášku, original call). Tím se zavazuJe, že svou ruku nebude nijak měnit (s výjimkou hlášení prémiových kamenů) a pouze čekat na kámen, kterým dokončí mahjong. Pokud by tento závazek porušil, nemůže v tomto štychu zavřít (udělat mahjong). Hráč, který oznamil čekání od začátku, není povinen hlásit mahjong, když k tomu má příležitost. Poznámka: Důvodem, proč se hráč může takto omezovat, je zvýhodnění při skórování v případě, že se hráči opravdu podaří dokončit mahjong kamenem (nebo jedním z kamenů), na který čeká. Viz pravidlo 117(1) .

56. Pokud hráč získá čekající ruku kdykoli po svém prvním zahození, nemůže oznámit hlášku a nesmí tento fakt ani jinak dávat najevo.