53.  Ruka  (skrytá  +  vyložená),  která  může  dokončit  mahjong  přidáním  jediného dalšího  kamene,  se  nazývá  čekající  ruka  (calling  hand).  Hráč,  který  má  takovou kombinaci,  čeká  na  kámen  (nebo  kameny),  který  by  ji  dokončil.  Pokud  kdokoli zahodí  takto  očekávaný  kámen,  čekající  hráč  může  nárokovat  tento  kámen  tím,  že pronese  “mahjong”,  bez  ohledu  na  to,  zda  mu  v  mahjongu  chybí  pong,  postupka  nebo pár  a  bez  ohledu  na  to,  zda  je  nebo  není  na  řadě.  Hráč,  který  ohlásil  mahjong, nezahazuje,  ale  ihned  vyloží  svou  ruku  a  zavře.

54.  Pokud  si  čekající  hráč  sám  dobere  ze  zdi  očekávaný  kámen,  může  obdobně oznámit  mahjong,  vyložit  svou  ruku  a  tím  zavřít  štych.

55.  Jestliže  východ  po  svém  prvním  zahození  v  daném  štychu  má  čekající  ruku, nebo  když  se  totéž  podaří  kterémukoliv  jinému  hráči  po  vzetí  prvního  kamene  (ze zdi, nebo  nárokováním  zahozeného)  a zahození,  může, ale  nemusí,  oznámit  čekání  od začátku  (hlášku,  original  call).  Tím  se  zavazuJe,  že  svou  ruku  nebude  nijak měnit  (s  výjimkou  hlášení  prémiových  kamenů)  a  pouze  čekat  na  kámen,  kterým dokončí  mahjong.  Pokud  by  tento  závazek  porušil,  nemůže  v  tomto  štychu  zavřít (udělat  mahjong).  Hráč,  který  oznamil  čekání  od  začátku,  není  povinen  hlásit mahjong,  když  k  tomu  má  příležitost.  Poznámka:  Důvodem,  proč  se  hráč  může  takto omezovat,  je  zvýhodnění  při  skórování  v  případě,  že  se  hráči  opravdu  podaří dokončit  mahjong  kamenem  (nebo  jedním  z  kamenů),  na  který  čeká.  Viz  pravidlo 117(1) .

56.  Pokud  hráč  získá  čekající  ruku  kdykoli  po  svém  prvním  zahození,  nemůže oznámit  hlášku  a  nesmí  tento  fakt  ani  jinak  dávat  najevo.